Web Hosting Servisi Sözleşmesi

DC HOST Web Hosting Servisi Sözleşmesi.
SON GÜNCELLEME: 5.04.2021

Web Hosting Servisi Sözleşmesi

Genel Bakış

Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi’nde, Siteyi ve Hizmetleri kullanmanıza yönelik genel şartlar ve koşullar belirtilmektedir. Bu Hosting Hizmeti Sözleşmesi (“Hizmet Sözleşmesi”) DC HOST INC Hosting hizmetleri (“Web Hosting Hizmetleri”) kullanımınızı yönetir. Bu Hizmet Sözleşmesinde kullanılan ancak tanımlanmayan büyük harfli terimler, Sözleşmede tanımlanmıştır.

 • HİZMETLERİN TANIMI
  • Web Hosting: Web Hosting planları, sitenizi bir veya daha fazla sunucuya yerleştirir. Kaynaklar aynı sunucularda birçok müşteri arasında paylaşılır; ancak sitenize benzersiz bir adres (DNS) verilir.
  • Premier Hosting: Paylaşımlı ve Performanslı Web Hosting planlarıdır. Sitenizi bir veya daha fazla sunucuya yerleştirir. Kaynaklar aynı sunucularda birçok müşteri arasında paylaşılır ve daha yüksek donanım kullanım izni sağlanır.
  • Yönetilebilir WordPress Hosting: Yönetilebilir WordPress Hosting planları, WordPress sitelerini oluşturmak ve yönetmek için size akıcı ve optimize edilmiş bir deneyim sunar. WordPress yüklemesi, otomatik günlük yedeklemeler, WordPress çekirdek güncellemeleri ve sunucu düzeyinde önbelleğe alma gibi temel hosting yönetim görevlerini üstleniyoruz.
  • E-Ticaret Hosting: E-Ticaret Web Hosting planları, sitenizi bir veya daha fazla sunucuya yerleştirir. Kaynaklar diğer paketlere göre yüksektir. Benzersiz DNS Sağlanır. Giriş seviyesi E-Ticaret siteleri için temel özellikler içerir.
 • HESAP FESHİ; SINIRLAMALAR
  1. Sunucuların Taşınması: Her işte olduğu gibi sunucularımızı taşıma gereksinimi ortaya çıkabileceğini kabul ve beyan edersiniz. Sonuç olarak adanmış bir IP'niz olsa bile size farklı bir IP numarası atanabilir. Size verilen IP numaralarının sürekli sizde kalacağının garantisini vermemekteyiz.
  2. Hosting Hizmetlerinin Feshi: Hosting Hizmetlerinin zaman aşımına uğraması veya sona ermesi ile birlikte, Hosting Hizmetlerini kullanmayı bırakmalı ve Hosting Hizmetleri ile bağlantılı, size atanan IP adreslerini, sunucu adlarını ve alan adı sistemini bizim sunucularımızda (“DNS”) kullanmaktan vazgeçmelisiniz. Hosting Hizmetlerinin sona ermesinden önce sunucularımızdan web sitesi ve sunucu içeriğini kaldırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Web sitenizi veya sunucu içeriğinizi başka bir sağlayıcıya transfer etmeyecek veya FTP ile göndermeyeceğiz. İptal işleminden önce web sitenizin veya sunucunuzun içeriklerini sunucularımıza aktarmazsanız, bu tür içeriklerin tümü silinir ve bu içeriklerin bir kopyasını size sağlayamayız.
  3. Ücretsiz Ürün Kredisi: Hosting Hizmetlerinin sona ermesi üzerine, Hosting Hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanan tüm ücretsiz ürünler iptal edilir veya sonlandırılır.
  4. Lisanslı Görüntüleri Taşıma veya Dışarı Aktarma (varsa) Hakkında Bildirim: Diğer tüm geçerli lisans hüküm ve koşullarına tabi olarak, mevcut ve kullanım için lisanslı görüntüler yalnızca DCHOST tarafından barındırılan müşterilere yönelik olup, üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının ve lisans kısıtlamalarının hüküm ve koşullarına tabidir. Barındırılan ürün veya hizmetinizi başka bir hizmet sağlayıcısına (isteğe bağlı olarak mevcutsa) taşımak veya aktarmak istediğiniz ölçüde, dahil edilen tüm görüntüleri kullanma hakkınızın devam etmesini sağlamak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. DCHOST tarafının, taşıma ve/veya sonlandırmadan (hangisi önce ise) sonra kullanmaya devam etmenizden kaynaklanan hak taleplerinden sorumlu olmadığını ve hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan edersiniz.
  5. Depolama Kapasitesi: Belirli Hosting Hizmetleriniz için kullanılabilir depolama kapasitesinin toplam miktarı, işletim sistemi (sistem dosyaları), sistem dosyaları ve diğer destekleyici dosyalar için gerekli alan olduğundan, temsil edilen kapasiteden farklı olabilir
 • YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ, BEYAN VE GARANTİLERİNİZ
  1. Gerekçe. Hosting Hizmetlerini kullanımınızla, özellikle IP adreslerini satın almanızla ilgili gerekçelendirme hakkına sahip olduğumuzu beyan ve kabul edersiniz ve bu gerekçeler uyarınca tarafımızca makul bir şekilde talep edilen tüm bilgileri sağlamakla yükümlü olacağınızı kabul edersiniz. Bu satın almayla bağlantılı olarak, bu tescil dairelerinin tümünden yayımlanan politikalara uygun olacak şekilde, American Registry of Internet Numbers dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, adınızın ve gerekçenizin belirli tescillerde ifşa edilebileceğini ve bu bilgilerin Whois veritabanında herkese açık olarak görüntülenebileceğini kabul ve beyan edersiniz.
  2. Zararlı Eylemler ve Diğer Tehditler. Sunucularımızı ve web sitenizi bir kaynak, aracı olarak, bir adrese cevap vermek için veya posta bombaları için durak, flooding, pakete zarar verme, hizmet reddi ve DCHOST, müşterilerimiz veya üçüncü tarafların internet hizmetlerinde kesintiye neden olan veya sistemlerine hasar veren ya da sistemimizin güvenilirliğini tehdit eden diğer suistimaller için kullanamayacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Sunucu saldırıları veya güvenliği ihlal edecek diğer hareketler yasaktır ve saldırı gibi bilgileri veya bu bilgilere bağlantılar içeren siteleri kaldırma hakkımız saklıdır. Web sitenizi anonim ağ geçidi olarak kullanmanız yasaktır. Sunucuya makul bir seviyenin üzerinde yükleme yapılmasına neden olacağından sunucularımızda komut dosyalarının çalıştırılması veya yazılımın kullanılması yasaktır. Bu Hizmet Sözleşmesini ihlal etmeniz halinde ve/veya ağımızın kararlılığını tehlikeye düşüren aktivitelerde bulunuyorsanız web sitenizi sunucularımızdan geçici veya kalıcı olarak kaldırma hakkımızın saklı olduğunu kabul edersiniz. Bir web sitesinin bu Hizmet Sözleşmesini ihlal etmesi durumunda hosting hesabınızla ilişkili tüm web sitelerinizin kaldırılabileceğini beyan ve kabul edersiniz. Ayrıca, DCHOST şirketinin barındırılan hesabınızı kötü amaçlı içerikler (örneğin kötü amaçlı yazılımlar) için tarama hakkını saklı tuttuğunu ve bu tür içeriklerin keşfedilmesi durumunda DCHOST tarafından güvenlik amacıyla kaldırılabileceğini kabul edersiniz.
  3. Depolama Alanı ve Güvenlik. Aşağıdaki amaçlarla önlem almak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır: (1) web sitenize ve sunucu içeriğine gelebilecek zarar ve kayıpları önlemek; (2) web siteniz ve sunucunuzun yedek dosyalarını oluşturmak; (3) sunucularımız yoluyla saklanan ve iletilen web sitesi ve sunucu içeriğinin güvenliği, gizliliği ve doğruluğunu sağlamak.

   Sunucularımız arşiv değildir ve herhangi bir içeriğinizin kaybından, zarar görmesinden veya ortadan kaldırılmasından size veya başka herhangi bir kişiye karşı yükümlülüğümüz yoktur. Hosting Hizmetlerinin PCI (Ödeme Kartı Sektörü) veya HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) ile uyumlu bir ortam sağlaması amaçlanmamıştır; bu nedenle, böyle bir amaçla kullanılmaması veya değerlendirilmemesi gerekir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Hizmetleri, hizmetlerimizin veya ekipmanımızın çalışmasını veya işlevselliğini bozacak herhangi bir şekilde kullanamazsınız. Özellikle örnek yoluyla olmak üzere ve sınırlama niteliğinde olmadan Hosting Hizmetlerini aşağıdaki amaçlarla kullanamazsınız: (1) arşivlenen dosyaları koymak için bir veri havuzu veya bir araç olarak ve/veya (2) diğer web siteleri yoluyla indirilebilecek materyali koymak veya depolamak. Sunucunuzun veya hesabınızın güvenliğinin tehlikede olması durumunda hukuki inceleme yürütme hakkını saklı tuttuğumuzu kabul ve beyan edersiniz.
  4. Web Sitesi/Sunucu İçeriği. Ticari markalar veya hizmet markaları, resimler, fotoğraflar, şekiller, grafikler, ses klipleri, video klipleri, e-posta veya diğer iletiler, meta etiketler, alan adları, yazılımlar ve metinler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, web sitenizi veya sunucunuzu ve web sitenize veya sunucunuzda gösterilen, bağlantısı verilen veya buraya aktarılan ya da buradan aktarılan tüm dosyaları, sayfaları, verileri, çalışmaları, bilgileri ve/veya materyalleri sağlama, güncelleme ve bakımını yapma sorumluluğu yalnızca size aittir. Size teknik destek sağladığı esnada, destek ekibinin barındırılan ürününüzün içeriğini değiştirme, düzenleme ve kaldırma işlemlerinin gerekli olabileceğini kabul ve beyan edersiniz. Web siteniz ve sunucunuz, ayrıca, sizin sağladığınız ya da Hosting Hizmetleri yoluyla sizin adınıza kaydettirilen alan adlarını içermelidir.

   Herhangi bir Hizmetin sağlanmasında üçüncü taraf hosting web sitesine erişim gerekiyorsa, bize bu Hizmet Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda üçüncü taraf hosting hesabına erişim verme yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz. Üçüncü taraf hosting hesabınızla ilgili olarak tek sözleşmeli ve diğer yasal veya itibari sorumlulukların size ait olduğunu kabul edersiniz.

   Hosting Hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanmayan herhangi bir Yazılımı (aşağıda açıklanan şekilde) yüklememizi istemeniz halinde (1) Üçüncü Taraf Yazılımını kullanma ve yükleme hakkınızın olduğunu, (2) Üçüncü Taraf Yazılımı için geçerli lisans ücretlerini ödediğinizi ve (3) Üçüncü Taraf Yazılımının diğer bir kişinin veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini kabul ve beyan edersiniz.
 • WEB, KURUMSAL VE YÖNETİLEBİLİR WORDPRESS HOSTING HİZMETLERİNE ÖZEL HÜKÜMLER
  1. Depolama Alanı ve Plan Sınırları. Tüm Web Hosting ve WordPress Hosting planları, sınırsız planlar da dahil, Linux® & Windows hosting hesapları için hesap başına INODE limiti uygulamıyoruz. Fakat bunu yapma hakkımız saklıdır. Sınırsız depolama alanları sadece web dosyaları (html, php, js v.b) için geçerlidir. Web alanını depolama servisi olarak kullanamazsınız. Harici durumda DC HOST hizmetinizi askıya alma hakkı saklıdır.
  2. Web Sitesi/Sunucu İçeriği. Web siteniz şu içerikleri içeremez: (1) isimsiz bir kullanıcının başka bir web sitesine resim yüklemesini sağlayan resim hosting komut dosyaları (Photobucket veya Tinypic benzeri); (2) diğer web sitelerinde ve cihazlarda kullanılan banner reklamlar ve hizmetler (ticari banner ve reklam rotasyonu); (3)isimsiz kullanıcının diğerleri için indirmesini sağlayan dosya çöpe atma/ayna komut dosyaları (rapidshare benzeri); (4) ticari ses dosyası (bir veya iki akım); (5) kullanıcının alıcı e-postalarını seçmesini sağlayan düğmeye bas posta komut dosyaları; (6) isimsiz veya çöp SMS ağ geçitleri; (7) başka bir bilgisayarın ve web sitesinin yedeklenmiş içerikleri; (8) Bittorrent izleyicileri; veya (9) sunucunun ve ağ ortamının performansını düşüren komut dosyaları.
  3. Sınırsız Disk Alanı/Bant Genişliği/Web Sitesi Planları. Web Hosting ve WordPress Hosting planları en kişisel, küçük iş ve organizasyon web sitelerini barındırmaları için tasarlanmışlardır, bu yüzden, sınırsız bant genişliği ve sınırsız disk alanı ve web sitesi için planlar sunmaktayız. Bu, bu Hizmet Sözleşmesine uygun olması koşuluyla, web sitenizin kullanımında kullanabileceğiniz bant genişliği, web siteleri veya disk alanı miktarına sınır koymadığımız anlamına gelir. Web sitenizin bant genişliği, sayfa sayısı ve disk alanı kullanımı sunucularımızın istikrarı, performansı veya çalışma süresi, veri depolama, ağ ve diğer alt yapı çalışmaları için risk oluşturursa, VPS ya da Kiralık Sunucuya geçmeniz istenebilir; aksi takdirde, web sitenizin kullandığı kaynakları sınırlamak için harekete geçebilmekteyiz.
  4. Web Sitesi Hızlandırma Hizmeti. Web Sitesi Hızlandırma hizmetimiz (“Web Sitesi Hızlandırıcı”) web sitesi performansınızı önbelleğe alma ve sabit web sitesi içeriğinin ulusal bazda ağı oluşturulmuş sunucular üzerinde güvenli biçimde dağıtımı yoluyla optimize etmek için tasarlanmış bir içerik teslim ağıdır (CDN). Web sitesi içeriğinizin Birleşik Devletler'de saklanacağını kabul ve beyan edersiniz. Web Sitesi Hızlandırıcının herhangi bir zamanda durdurulabileceğini veya askıya alınabileceğini ve katılımınızın aşağıda açıklandığı gibi uygunluğa tabi olduğunu onaylar ve kabul edersiniz.

   Web Sitesi Hızlandırıcı’yı kullanmaya uygun olabilmek için, aşağıdaki kriterleri karşıladığınızı ve kabul edeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz: (1) web siteniz Phoenix, AZ konumunda barındırılmalıdır; (2) alan adınız ve hosting hizmetiniz aynı hesapta olmalıdır; (3) DNS hizmetiniz bizde olmalıdır; (4) DNSSEC'yi kullanmamalısınız; (5) SSL sertifikalarınız olamaz veya bunları ekleyemezsiniz; CDN etkin halde bir SSL eklerseniz SSL sertifikası çalışmayacaktır; (6) Üst Düzey bir web hosting planınızın olması gerekir ve (7) işletim sistemlerini değiştiremezsiniz.
  5. WHMCS Lisansı. WHMCS lisansını Kurumsal Hosting planınıza eklemeniz durumunda, buraya başvuru olarak eklenen WHMCS Hizmet Şartları ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi şartlarına tabi olacağınızı kabul edersiniz.

   Hosting planınız, ManageWP kullanmak için erişim sağlayabilir. ManageWP, kullanıcılarının yönetim, izleme, yedekleme, dağıtım, yayınlama ve güvenlik araçları da dahil olmak üzere istenilen sayıda web sitesini yönetmesine izin veren bir web sitesi yönetim konsoludur. ManageWP kullanımınızın, burada bulunan ve bu belgede referans alınan hizmet şartlarına tabi olduğunu beyan ve kabul edersiniz.
 • DESTEK PLANLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

  1. Yönetilebilir ve Tam Yönetilebilir Hosting Destek Planları. VPS ile birlikte, Yönetilebilir veya Tam Yönetilebilir Hosting Destek Planı (“Yönetilebilir Hosting Planı”) satın alırsanız, isteğiniz üzerine sunucunuza sınırlı sayıda uygulama (“Desteklenen Uygulamalar”) yükleyebiliriz. Destek ekibimizden talep edilirse Destekli Uygulamaların tam listesi size sağlanmaktadır. Desteklenen bir Uygulamanın yüklenmesini talep ederseniz, bu özel uygulamayı desteklemek için sunucunun mevcut kaynakları (ör. Depolama, RAM, işleme gücü) olduğu sürece Desteklenen Uygulamayı sunucumuza kurar ve yapılandırırız.

   Ardından size birincil (yönetici) kullanıcı adını ve şifresini sağlarız ve böylece söz konusu uygulamanın yönetilebilir ve ek yapılandırmasını devralırsınız. Desteklenen Uygulamalar ile ilgili içerikler, özelleştirme, onarımı da içine alan diğer eylemlerden sorumlu olmayacağız.

   Çalıştırılamayan Desteklenen Uygulamanın teknik desteğini, söz konusu Desteklenen Uygulamayı orijinal durumuna (hiçbir veri veya özelleştirme olmaksızın yeni kurulum) geri yükleme ile sınırlarız. Bu destek planlarıyla sunulan yedeklemeler, 10 günlük bir döngüde çekilmiş anlık görüntülerdir. Geri yüklemeler istek üzerine mevcuttur ve ek ücrete tabi olabilir.
  2. Hosting Premium Desteği/Uzman Hizmetleri. Herhangi bir destek isteğinin planınızın kapsamı dışına çıktığını belirlersek, özel destek hizmetini sağlamadan önce size bilgisini vereceğimiz ücretli (veya hizmet başına) özel destek hizmetleri (“Uzman Hizmetleri”) isteyebilirsiniz. Uzman Hizmetlerimizi kullanmayı tercih ettiğinizde, gerçekleştirilecek herhangi bir çalışma başlamadan önce söz konusu Hizmetlere ilişkin ücretlerin tamamını veya herhangi birini alma hakkını saklı tutarız. Uzman Hizmetleri için para iadesi yapılmaz. Herhangi bir Uzman Hizmetini takip eden on dört gün içinde Uzman Hizmetleri ile ilgili bir sorun varsa bize bildirmelisiniz. Herhangi bir Uzman Hizmetinin ilk on dört gününden sonra ortaya çıkan herhangi bir sorunla ilgili yardım sunmayız ve böyle bir yükümlülüğümüz yoktur.
  3. Hosting Geçişleri. Alan adınızı bizimle kaydettirdiyseniz ve alan adı ile bağlantılı olan web hostingi üçüncü taraf bir firma sağlıyorsa, talebinize bağlı olarak ve tamamıyla bizim takdirimizle alan adının bağlı olduğu web hosting hizmetini (“Hosting Geçişi”) tarafımıza aktarabiliriz. Hosting Geçişleri ücretsiz olarak yapılmaktadır ve müsaitliği, olasılığı veya tamamlanması için gerekli olan zaman hususunda size garanti vermemekteyiz. Her hosting şirketi farklı yapılandırılmıştır ve bazı hosting platformları verileri uyumsuz ve zarar veren bir formatta saklamaktadır. Bu veri transferi konusunda size yardım etmemizi imkansız kılmaktadır.

   Bir Hosting Taşıma işleminde sonra yeni konumuna taşınan içeriğin işlevselliğini ve doğruluğunu incelemek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Verilerin taşınmasından memnun kalırsanız, web sitesini yeni yerinde yayınlayabilmek için alan adının DNS kaydını güncellemeniz gerekir. Hosting Geçişi için web sitesi yedeklemesi ve arşivlemesi yapmayacağız ve taşınmadan önce veri kaybolmasına karşın üçüncü taraf ile barınan web sitenizi yedeklemenizi öneririz. Taşınma sürecinde web sitenizde değişiklik ve revizyon yapmamayı kabul edersiniz.

   Hosting Geçişi ile ilgili olarak herhangi bir web sitesi çözünürlüğü gecikmesi veya veri kaybından sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Hosting Geçişleri 10 GB boyutunda veri veya 100.000 adet üzeri dosya içeren web siteleri için kullanılamaz.

   Kendi Yönetilebilir WordPress hosting ortamımıza WordPress geçişinizi kolaylaştırmak için harici WordPress sitenize bir eklenti yükleyebiliriz. Bu eklenti kaynak sitenizde bir şey değiştirmeyecektir. Amacı, WordPress dosyalarınızın Hosting Geçişini kolaylaştırmaktır. Hosting Geçişi tamamlandıktan sonra kaynak sitenizdeki eklentiyi devre dışı bırakabilirsiniz.
 • HİZMET ÇALIŞMA SÜRESİ GARANTİSİ

  Her ay için %99,9'luk Hizmet çalışma garantisi (“Hizmet Çalışma Garantisi”) sunmaktayız. Belirli bir ayda (yalnızca tarafımızca belirlenir) bu Hizmet Çalışma Süresi Garantisini sağlayamadığımız durumda, bizimle iletişime geçip o ay için aylık hosting ücreti üzerinden %5'lik kredi talep edebilirsiniz. Kredi bizden daha sonra satın alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılabilir ve geçerli vergilerden muaftır. Hizmet Çalışma Süresi Garantisi şu nedenlerle ortaya çıkan hizmet kesintileri için geçerli değildir: (1) periyodik düzenli bakımlar veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar; (2) özel komut dosyaları, kodlama veya üçüncü taraf uygulamalarının kurulumu nedeniyle meydana gelen kesintiler; (3) web sitenizin görünümünü değil, FTP ve e-posta gibi yalnızca web sitenize erişimi etkileyen kesintiler; (4) kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen kesintiler ve (5) belirli programlama ortamlarının güvenilirliğiyle ilgili kesintiler.

 • ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI
  1. Tanım ve Kapsam. Hosting Hizmetlerinin bir parçası olarak, bir üçüncü tarafça geliştirilen, lisanslanan veya üçüncü tarafa ait olan belirli yazılımları, pencere öğelerini veya diğer uygulamaları (“Yazılımlar”) kullanabilirsiniz. Bu Yazılımları kullanımınız, ek koşullara tabi olabilir. Yazılıma üçüncü taraf sağlayıcının lisans sözleşmesi eklenirse veya böyle bir sözleşme gerekirse Yazılımın kullanımı, bu Hizmet Sözleşmesine ek olarak ilgili lisans sözleşmesine tabidir.
  2. Tüm Yazılım ve İşletim Yazılımları için Geçerli Şartlar ve Koşullar. Yazılımı ve İşletim Yazılımını yalnızca Hizmetlerin bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Yazılımda yer alan telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldıramaz, değiştiremez veya gizleyemezsiniz. Ayrıca Görselleri ve Yazılımları satamaz, değiştiremez, yeniden kullanamaz, tersine mühendislik faaliyetlerinde bulunamaz, bunları kaynak koduna geri döndüremez, parçalarına ayıramaz, bunlarda tersine derleme uygulayamaz, türev çalışmalarını oluşturamaz ya da bunlardan kaynak kodu türetme girişiminde bulunamazsınız.

   DCHOST kişisel bilgilerinizi Üçüncü Taraf Yazılımların sağlanması için gerekli olması halinde üçüncü taraf tedarikçileri ile paylaşabilir. DCHOST dilediği zaman Resimleri/Yazılımları değiştirme, düzenleme veya provizyonunu iptal etme hakkını saklı tutar.

   DCHOST Hosting Hizmetleri ile bağlantılı olarak sunulan üçüncü taraf Yazılımları hakkında herhangi bir garanti vermemekte veya beyanda bulunmamakta, bunlarla ilgili tüm yükümlülüklerden açıkça feragat etmektedir.

   DCHOST şirketini; doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü taraf Yazılımları kullanımınızdan ya da kötüye kullanımınızdan doğan, DCHOST şirketinin maruz kaldığı veya onun tarafından tahakkuk ettirilen tüm iddialara karşı koruyacak, savunacak, tazmin edecek ve masun tutacaksınız. Üçüncü taraf Görsellerin ve Yazılımların sağlayıcıları, bu Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki haklarını uygulayabilmeleri amacıyla bu Hizmet Sözleşmesi’nin üçüncü taraf lehtarlarıdır.

   Hosting Hizmetleri, hem Linux® hem de Windows® ortamlarında çalışmaktadır. Bir sunucuyu her hizmete aldığınızda size işletim sistemini seçme şansı verilir.

   Herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımını herhangi bir zamanda değişiklik yapma, değiştirme veya sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. Siz de Üçüncü Taraf Yazılımına herhangi bir güncellemenin yüklenmesi için gerekli olabilecek adımları yerine getirirken işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Üçüncü Taraf Yazılımı size satılmaz veya dağıtılmaz ve Üçüncü Taraf Yazılımını yalnızca Hosting Hizmetlerin bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Hosting Hizmetleri dışından Üçüncü Taraf Yazılımını kullanmanıza izin verilmemektedir. Kişisel bilgilerinizi Üçüncü Taraf Yazılımların sağlanması için gerekli olması halinde üçüncü taraf tedarikçileri ile paylaşabilmekteyiz. Üçüncü Taraf Yazılımı kullanımınızın üçüncü taraf sağlayıcılarla yaptığımız sözleşmelerimize tabi olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Buna ek olarak, Üçüncü Taraf Yazılımı ile birlikte bir hizmet veya lisans sözleşmesi olması veya gerekmesi durumunda, sizin bu Üçüncü Taraf Yazılımını kullanmanız o hizmetin hizmet veya lisans sözleşmesine bağlı olmanıza neden olabilmektedir. Hizmet veya lisans sözleşmesi ile birlikte olan veya sözleşmelere gerek gören Üçüncü Taraf Yazılımlara bu hizmet ve lisans sözleşmesinin şartlar ve koşullarını kabul edene kadar indirme, kurulum yapamaz veya onları kullanamazsınız. Üçüncü Taraf Yazılımda bulunan hiçbir telif hakkı, ticari marka, veya başka mülkiyet hakkı uyarısını kaldıramaz, değiştiremez ve karartamazsınız. Sadece bu tür faaliyetlere yürürlükteki yasalar tarafından açıkça izin verildiği ölçüde, Üçüncü Taraf Yazılımını tersine çeviremez, kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramazsınız. Üçüncü taraf sağlayıcıların (ve onların iş ortaklarının ve tedarikçilerinin), Hosting Hizmetleri ile bağlantılı olarak sunulan Üçüncü Taraf Yazılımlar ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını veya garanti vermediğini ve Üçüncü Taraf Yazılımının kullanımından doğan yükümlülükler veya zararlar (doğrudan, dolaylı veya tesadüfi) için açıkça sorumluluk kabul etmediğini kabul ve beyan edersiniz. Üçün Şahıs Yazılımına desteğin üçüncü şahıs çalışanları tarafından (iş ortakları, tedarikçileri) değil de bizim tarafımızdan yapılacağını kabul ve beyan edersiniz.
  3. Görseller ve Yazılımlar için Geçerli Olan Ek Şartlar ve Koşullar. Bu bölümde adları sıralanan üçüncü taraf sağlayıcılar, (ve onların iş ortaklarının ve tedarikçilerinin), Hosting Hizmetleriyle bağlantılı olarak sunulan Yazılımlar ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemekte ve Yazılımların kullanımından doğan yükümlülükler veya zararlar (doğrudan, dolaylı veya tesadüfi) için herhangi bir sorumluluğu açıkça reddetmektedir.

   Ayrıca, bir üçüncü taraf sağlayıcıyla kullanılması gereken tüm ücretli abonelik ve/veya hesapları yönetmek ve sürdürmek, sizin sorumluluğunuzdadır. Geçerli üçüncü taraf sağlayıcıyla olan ücretli aboneliğinizi ve/veya hesabınızı DCHOST ile değil, söz konusu üçüncü tarafla iptal etmeniz ya da sonlandırmanız gerekir.

   Aşağıdaki Yazılımı kullanımınız, atıf yoluyla dahil edilen geçerli ve ilişkili koşullara tabidir:
   • Acronis Hosting Yedekleme. Acronis Hosting yedeklemeyi kullanımınız, burada yer alan yazılım lisans sözleşmesine tabidir.

   Bölüm 9.3 bakımından “Kişisel Veriler”; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi veya Geçerli Yasalar uyarınca uygun olduğu ölçüde hane halkı ile ilgili tüm bilgileri ifade eder. Kimliği belirlenebilir kişi; ad, kimlik numarası, kesin coğrafi konum bilgileri, çevrimiçi kullanıcı kimliği gibi bir kullanıcı kimliği veya benzersiz tanımlayıcıya ya da fiziksel, fizyolojik, genetik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğe özgü bir ya da daha fazla etmene atıfta bulunma dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilir kişidir. “Kişisel Veriler” toplu, isimsiz veya Kullanım Verileri gibi kimlik bilgileri çıkarılan verileri içermez. Burada bahsedilen “Kullanım Verileri”; ziyaret, oturum ve diğer istatistik veya analiz verilerini, bahsedilenlere dayanan ya da bunlardan türetilen bilgiler veya veriler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Hosting Hizmetlerinin sizin tarafınızdan ya da adınıza kullanımını veya bunlara erişimi yansıtan tüm bilgileri ifade eder. Terim olarak Geçerli Yasalarda tanımlandığı şekliyle Kullanım Verileri üzerinde herhangi bir hakkınızın olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

   DED4 Platformunda çalışan DCHOST Kiralık Sunucuları içeren Hosting Hizmetlerini kullanırken özel olarak korunan verileri depoladığınız tüm kullanım durumları, şu ek şartlara tabidir:

   • Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (“HIPAA”) kapsamında tanımlandığı üzere, herhangi bir şifrelenmemiş Korunan Sağlık Bilgisini (“PHI”) Hosting Hizmetleri aracılığıyla göndermeyeceksiniz;
   • taraflar HIPAA uyarınca karşılıklı olarak kabul edilebilir bir İş Ortağı Sözleşmesi (“BAA”) yapmadığı sürece herhangi bir şifrelenmiş PHI’yı Hosting Hizmetleri aracılığıyla göndermeyeceksiniz;
   • Birleşik Devletler federal, eyalet veya yerel yönetim makamlarının Geçerli Yasaları uyarınca yönetmelik ile korunan herhangi bir şifrelenmemiş Kişisel Veriyi Hosting Hizmetleri aracılığıyla göndermeyeceksiniz
   • Geçerli Yasalar uyarınca gerektiği şekilde veri sahibini önceden bilgilendirmeden ve kendisinden önceden onay almadan herhangi bir şifrelenmiş Kişisel Veriyi Hosting Hizmetleri aracılığıyla göndermeyeceksiniz.

Her Zaman Çevrimiçiyiz.

İşletmenize veya çalışma ekibinize yardımcı olmak için buradayız.