Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

DC HOST Alan Adı Kayıt Sözleşmesi.
SON GÜNCELLEME: 20.09.2021

Alan Adı Kayıt Sözleşmesi


1. GENEL BAKIŞ

Bu Alan Adı Kayıt Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz ile DC HOST INC ("DCHOST") arasında imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu Sözleşme DCHOST Alan Adı Kayıt hizmetlerini ("Alan Adı Kayıt Hizmetleri" veya "Hizmetler") kullanımınızla ilgili şartları ve koşulları belirler. Biz, bize veya bizim gibi terimler DCHOST anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri terimleri”, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir. Aksi belirtilmedikçe bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

Bu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmeniz, referans olarak her bir  (i) DCHOST Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi ("UTOS"), (ii) herhangi bir alan adında kaydettirebileceğiniz üst seviye alan adının ("TLD") tüm sözleşmeleri, kılavuzları politikaları, uygulamaları, prosedürleri, kayıt gereksinimleri veya operasyonel standartları (“Kayıt Politikaları), ve (iii) DCHOST web sitesinin (bu “Site”) Alan Adı Kayıt Hizmetleri açılış sayfasında size sunulan her türlü plan sınırlamaları, ürün sorumluluk retleri veya diğer kısıtlamaları içeren bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, onayladığınızı ve şartlarına bağlı kalacağınızı belirtir.

KAYDETTİRMEK İSTEDİĞİNİZ ALAN ADI TLD’Sİ İÇİN KAYIT POLİTİKALARINA GİTMEK VE İNCELEMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYIN.

Şunları kabul eder ve onaylarsınız: (i) DCHOST, karar yetkisi kendine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi ve burada bahsedilen politikaları veya sözleşmeleri dilediği zaman değiştirebilir ve bu değişiklikler veya düzeltmeler Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olur ve (ii) söz konusu değişiklikler veya düzeltmeler yapıldıktan sonra bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri kullanmanız bu Sözleşmenin son halini kabul ettiğiniz anlamına gelir. En son güncellendiği haliyle bu Sözleşme'ye tabi olmayı kabul etmiyorsanız bu Site'yi veya bu Site'de bulunan Hizmetler'i kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, DCHOST size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere müşteri hesabı (“Müşteri Hesabı”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. DCHOST böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. DCHOST İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ("ICANN") tarafından akredite alan adı kayıt kuruluşu değildir. Yetkili bir ResellerClub bayisidir.

DCHOST şirketinin, bu Sözleşme'yi (i) ICANN ve/veya (ii) söz konusu TLD için veya ülke kodu üst düzey alan adı ("ccTLD") için geçerli kayıt tarafından sağlanan şartlar ve koşullara uyacak şekilde değiştirebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. “Kayıt Hizmeti Sağlayıcı” ifadesi; kayıt hizmetlerini, geçerli TLD veya ccTLD için Kayıt Operatörü adına çalıştırma ve yönetme sorumluluğu bulunan hizmet sağlayıcıya atıfta bulunur. Sponsor alan adı kayıt kuruluşunu belirlemek için buraya tıklayın.


2. TÜM KAYITLARA ÖZEL HÜKÜMLER

Aksi belirtilmediği takdirde, aşağıdaki Bölüm 2 hükümleri gelen olarak sunduğumuz tüm TDL'ler için geçerlidir. TLD veya ccTLD alan adlarına özel hükümler (gönderilen Kayıt İlkelerine ek olarak) bu Sözleşmenin ilerleyen bölümlerinde belirtilmiştir.

  1. Kayıt İlkeleri. Alan adınızın kaydı için geçerli tüm Kayıt İlkelerine (bu Sözleşmede yukarıda açıklandığı şekilde) bağlı olacağınızı (her seviyede) kabul edersiniz. TLD KAYDINIZDAN ÖNCE GEÇERLİ TLD SİTESİNİ ZİYARET EDEREK GEÇERLİ TÜM KAYIT İLKELERİNİ OKUMAK VE İNCELEMEK SİZİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZDEDİR. HER BİR TLD’YE YÖNELİK KAYIT İLKELERİ BURADA LİSTELENEN TLD BAĞLANTISINI ZİYARET EDEREK BULUNABİLİR. Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, alan adı kaydının yapıldığı TLD'nin Kayıt Operatörü, bu Sözleşmenin beyan edilen üçüncü taraf lehtarıdır ve lehtarı olacaktır. Böylece bu sözleşmenin tarafları; Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar haklarının verildiğini ve Kayıt Operatörünün, ilgili TLD için alan adı kayıt kuruluşu olma konusunda DCHOST ile anlaşarak bu Sözleşme kapsamındaki üçüncü taraf lehtar haklarına dayanarak hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar hakları bu Sözleşmenin herhangi bir feshi ile iptal edilmez.
  2. Kayıt Gereklilikleri. Herhangi bir TLD veya ccTLD'nin uygunluk ( örn. .JP, .EU vb. için ikamet), geçerlilik (örn. DNS doğrulama) veya diğer kimlik doğrulama gereksinimlerini TLD içinde bir alan adını kaydetmek için koşul olarak gerektirmesi kaydıyla, bir başvuru göndererek veya alan adınızı kaydettirerek veya yenileyerek (a) alan adının kaydedilmesi veya yenilenmesi için sağlanan tüm bilgilerin (varsa destekleyici tüm belgeler de dahil) doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını ve başvurunun iyi niyetle yapıldığını; (b) alan adı kaydının süresi boyunca geçerli TLD'ye yönelik Kayıt İlkelerinin öngördüğü uygunluk ölçütlerini karşıladığınızı ve karşılamaya devam edeceğinizi; (c) daha önce, alan adı için aynı uygunluk ölçütlerini kullanarak başka bir alan adı kayıt kuruluşuna bu kayıt kuruluşunun reddettiği bir başvuru göndermediğinizi beyan ve garanti eder (geçerliyse); (d) alan adı, kayıt için kabul edilse bile alan adını kaydetme yetkinizin, alan adına ilişkin yetkisi olduğunu öne süren diğer kişiler tarafından engellenebileceğini kabul ve beyan eder ve (e) gerekli garantilerden herhangi birinin yanlış, eksik veya yanıltıcı bulunması durumunda Kayıt veya alan adı kayıt kuruluşunun, alan adı kaydını iptal edebileceğini kabul ve beyan edersiniz.
  3. Mülkiyet. Bir alan adı kaydının, sizin için, alan adı kayıt kuruluşu veya diğer herhangi bir kişi için, alan adı olarak kullanılan ada veya alan adı kaydına ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı teşkil etmediğini ve bir alan adının Alan Adı Kayıt Kuruluşuna girişinin, alan adı olarak kaydedilen alan adının kanıtı veya sahipliği olarak yorumlanmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Hiçbir şekilde herhangi bir alan adı kaydına ilişkin bir mülkiyet hakkını transfer etmeyecek veya transfer girişiminde bulunmayacak ya da bir alan adı kaydını güvenlik amacıyla devretmeyecek veya devretme girişiminde bulunmayacak ya da diğer herhangi bir şekilde ipotek etmeyecek veya ipotek etme girişiminde bulunmayacaksınız.
  4. ICANN Gereklilikleri. Her geçerli Kayıt Operatörü'nün, ICANN ile kendisi arasındaki Kayıt Sözleşmesi'ne ve ICANN ile arasındaki diğer herhangi bir düzenlemeye uygun şekilde izleme sorumluluğu olan ICANN gereksinimlerine, standartlarına, politikalarına, prosedürlerine ve uygulamalarına tabi olmayı da kabul edersiniz. ICANN ile ilgili faydalı ek bilgiler için lütfen bkz. ICANN Eğitim Materyalleri ve ICANN Faydaları ve Sorumlulukları.
  5. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Tazmini. Herhangi bir şekilde alan adı kaydınızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan makul yasal ücretler ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere bilinen veya bilinmeyen tüm iddialar, hak talepleri, zararlar, kayıplar, maliyetler, masraflar, dava nedenleri veya diğer her türlü yükümlülük açısından, kullanım, kayıt, uzatma, yenileme, silme ve/veya transfer ve/veya geçerli hükümlerin veya kayıt ile ilgili koşulların veya hükümlerin ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kayıt Operatörü'nü Kayıt Hizmeti Sağlayıcısı'nı ve onun alt yüklenicilerini, bağlı kuruluşlarını, iş ortaklarını, bölümlerini, hissedarlarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, muhasebecilerini, avukatlarını, sigortacılarını, aracılarını, seleflerini, haleflerini ve vekillerini tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı (talebi takip eden 30 gün içinde)kabul edersiniz. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun veya Kayıt Operatörünün makul olmayan nedenlerle geri alınmayacak olan önceden yazılı onayını almadan bu türde tazmin edilebilir bir iddianın çözümüne ve ara buluculuğuna dahil olmayacaksınız ve bu tazminat yükümlülüğünün Sözleşme'nin herhangi bir nedenle feshedilmesinden veya süresinin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacağını kabul edersiniz. HİÇBİR KOŞULDA KAYIT OPERATÖRÜ, YÜKÜMLÜLÜĞÜN SÖZLEŞME TEMELİNDE BEYAN EDİLMİŞ OLMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK VE KAYIT OPERATÖRÜ ZARAR OLASILIĞIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, KÂR VEYA İTİBAR KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇSAL, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA CEZAİ ZARAR, HAKSIZ MUAMELE (İHMAL DAHİL), AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ GARANTİLERİN İHLALİ, BU SÖZLEŞME'NİN VEYA ONUN DAHİL EDİLEN SÖZLEŞMELERİNİ VE POLİTİKALARININ İHLALİ, ALAN ADINI KULLANAMAMANIZ, VERİ VEYA DOSYA KAYBINIZ AÇISINDAN SİZE VEYA DİĞER HERHANGİ BİR KİŞİYE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR.
  6. Denetime Tabi TLD'ler. Herhangi bir “Denetime Tabi” TLD içinde alan adı kaydı için, kaydınızın aşağıdaki ek gereksinimlere tabi olduğunu onaylar ve kabul edersiniz: (a) gizlilik, veri toplama, tüketici koruması (yanıltıcı davranışla bağlantılı olanlar dahil), adil kredilendirme, alacak tahsil, organik tarım, verilerin ifşası ve finansal açıklamalarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm geçerli yasalara uymanız gerekir; (b) sağlık ve finansla ilgili hassas veriler topluyor ve saklıyorsanız geçerli yasaların tanımladığı şekilde bu hizmetlerin sunulmasıyla orantılı şekilde makul ve uygun güvenlik önlemlerini uygulamanız gerekir. Denetime tabi TLD’lere şunlar dahildir: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise ve .reisen

 

 • Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD'ler. Denetime Tabi TLD'lere ilişkin gereksinimlerin yanı sıra Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD'lere kayıt şu gereksinimlere tabidir: (a) şikayetlerin bildirimi veya kayıt kötüye kullanım raporları için, güncel tutulması gereken yönetici ilgili kişisi bilgilerinin yanı sıra ilgili mevzuatın veya Sektördeki öz denetim kuruluşlarının temel iş yerlerindeki iletişim bilgilerini sağlarsınız; (b)söz konusu Yüksek denetime tabi TLD ile ilişkili sektöre katılımınız için gerekli yetkilere, ayrıcalıklara, lisanslara ve/veya diğer ilgili referanslara sahip olduğunuzu beyan edersiniz ve (c) söz konusu Yüksek Denetime Tabi TLD ile ilişkili sektöre katılım için yetkilerinizin, ayrıcalıklarınızın, lisanslarınızın ve/veya diğer ilgili referansların geçerliliğine ilişkin, esasa dayalı tüm değişiklikleri bildirerek ilgili düzenlemelere ve lisans koşullarına uymaya ve genel olarak hizmet sundukları tüketicilerin ilgi alanlarında faaliyet göstermeye devam ettiğinize dair teminat sağlarsınız. Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD’lere şunlar dahildir: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (ve IDN dengi xn--30rr7y), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung ve .wtf.

 

.doctor uzantısı için, kendini lisanslı sağlık görevlileri olarak kabul eden alan adı sahiplerinin, talep edildiği takdirde Alan Adı Kayıt Kuruluşu ve Kayıt Sorumlusu’na ilgili lisansa sahip olduklarını göstermeleri gerekir.

 1. Özel Güvenlikli TLD'ler. Denetime Tabi ve Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD'lere yönelik gereksinimlerin yanı sıra, “Özel Güvenlikli” TLD içinde yer alan herhangi bir alan adını kaydettirerek, sizin veya işletmenizin, böyle bir ilişki, sponsorluk veya onaylama mevcut değilse, bir veya birden fazla ülkenin veya hükümetin askeri güçleri ile ilişkili olduğu, sponsorluğunda bulunduğu veya onaylandığı yönünde yanlış izlenim bırakmayı veya sahte olarak ima etmeyi önlemek için makul adımları atmayı kabul edersiniz. Özel Güvenlikli TLD'lere şunlar dahildir: .army, .navy, .airforce
 2. Üçüncü Taraf Lehtar. Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, alan adı kaydının yapıldığı TLD'nin Kayıt Operatörü, bu Sözleşmenin beyan edilen üçüncü taraf lehtarıdır ve lehtarı olacaktır. Böylece bu sözleşmenin tarafları; Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar haklarının verildiğini ve Kayıt Operatörünün, ilgili TLD için alan adı kayıt kuruluşu olma konusunda DCHOST ile anlaşarak bu Sözleşme kapsamındaki üçüncü taraf lehtar haklarına dayanarak hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar hakları bu Sözleşmenin herhangi bir feshi ile iptal edilmez.
 3. Değişken ve Tek Tip Olmayan Fiyatlandırma. Belirli TLD'lerdeki belirli alan adlarının Kayıt İlkeleri tarafından değişken fiyatlı olacak şekilde belirlendiğini (örn. standart - premium adlar) ve/veya tek tip olmayan yenileme fiyatının olabileceğini onaylar, anlar ve kabul edersiniz (bir alan adı kayıt yenileme ücreti aynı TLD'de bulunan diğer alan adlarından farklı olabilir, örn. bir alan adının yenileme ücreti 100,00 $ ve 33,00 $ iken farklı bir alan adının kayıt yenileme ücreti olabilir).
 4. Gizlilik veya Vekalet Kullanımı Kısıtlaması. Belirli piyasalarda, ülkelerde ve bölgelerde veya belirli TLD’ler için özel veya vekalet TLD kayıtları satın almanıza izin verilmeyebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Bu gibi durumlarda, tüm TLD kayıtlarını; geçerli, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti ettiğiniz kişisel bilgilerinizi kullanarak gerçekleştirmelisiniz.


3. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

(A) OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL GENEL ŞARTLAR

Bu Sitede, Hizmetleri sipariş ettiğinizde satın almış veya almış olduğunuz Hizmetler için çıkarılan tüm fiyatları ve ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. DCHOST, ücretlerini ve fiyatlarını dilediği zaman değiştirme veya düzenle hakkını saklı tutar ve söz konusu değişiklikler veya düzenlemeler bu Sitede online olarak yayınlanır ve size başka bir bildirimde bulunulmadan derhal geçerli olur. Hizmetleri ay veya yıl bazında bir süre için satın aldıysanız veya edindiyseniz fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler ve düzenlemeler, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur.

Aksi özellikle belirtilmediği sürece (örneğin yukarıdaki Bölüm 2(x)'de vurgulanan nedenlerden dolayı), herhangi bir TLD’deki herhangi bir alan adının yenileme fiyatı, bir alan adını arattığınızda ve seçtiğinizde ve satın almadan önce tekrar sepetinizde gösterilen liste (indirimsiz) fiyatıyla aynı olacaktır. Örneğin, liste fiyatı 9,99 $ ise ve farklı bir yenileme fiyatı belirtilmediyse, yenileme fiyatı da 9,99 $ olur. Benzer şekilde, bir alan adının satış fiyatı 8,99 $ ise ve liste fiyatı (indirimsiz) 9,99 $ olarak gösteriliyorsa (üstü çizgili olarak) yenileme fiyatı 9,99 $*\ olur.

* Yenileme fiyatı asıl yenileme tarihinden önce değişikliğe maruz kalabilir.

Bu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetlere yönelik ücretler, ödeme, para iadesi ve fatura ile ilgili diğer tüm şartlar ve koşullar için lütfen UTOS “Ücretler ve Ödemeler” bölümüne bakın.

(B) ALAN ADI YENİLEME ŞARTLARI

Bir alan adını kaydettirirken, aşağıdaki yenileme seçeneklerine sahip olursunuz:

 1. Otomatik Yenileme. Otomatik Yenileme varsayılan bir ayardır. Alan adları, ilk alan adı kaydınızın uzunluğuna eşdeğer bir süre boyunca otomatik olarak yenilenir ve ödeme, DCHOST hesabının şu anki oranlarında, DCHOST hesabında kayıtlı olan Ödeme Yönteminden alınır. Örneğin, alan adınızı bir (1) yıl için kaydettirmeyi seçtiyseniz, DCHOST, o alan adını otomatik olarak (1) yıl süreyle yenileyecektir. Alan adınızı (2) yıl için kaydetmeyi seçtiyseniz DCHOST, o alan adını iki (2) yıl süreyle otomatik olarak yenileyecektir ve yenileme prosedürü bu şekilde devam edecektir. Otomatik yenileme sürenizi orijinal sürenizden farklı bir süre olarak değiştirmek istiyorsanız 16 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla, alan adı için yeni bir varsayılan otomatik yenileme süresi oluşturmak üzere alan adı kaydını manuel olarak yenileyebilirsiniz.
 2. Manuel Yenileme. Otomatik yenilemeyi kapatmayı seçerseniz ve o tarihte geçerli olan sürenin sonunda geçerli olacak şekilde ürünü iptal ederseniz (örneğin alan adı kaydını iptal etmek gibi), Hesap Yöneticisi üzerinde oturum açıp yenilemeyi manuel olarak uygulayarak veya müşteri hizmetlerini arayarak (alan adının yenilenmesini istiyorsanız) alan adının sona erme tarihinden önce dilediğiniz zaman alan adını manuel olarak yenilemeyi seçebilirsiniz. Sona erme tarihinden önce yenilemeyi manuel olarak uygulayamadığınız takdirde alan adı iptal edilecek ve bu adı artık kullanamayacaksınız.

Tüm yenilemeler, zaman zaman üzerinde yapılan değişikliklerle bu Sözleşmenin artlarına tabi olacaktır ve Siz de yenilenen tüm alan adları için bu Sözleşmenin şartlarına (değiştirildiği şekilde) tabi olacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Alan adı yenileme ücretleri iade edilemez. Alan adını seçilen yenileme seçeneği ile otomatik olarak yenilemeyi herhangi bir nedenden ötürü başaramazsak, işlemin başarılı olması için yetecek kadar süre için ilk kayıt döneminizden az bir süre için alan adı kaydınızı otomatik olarak yenileyebilirsiniz. Herhangi bir nedenle DCHOST, kayıtlı Ödeme Yönteminizden ödeme alamazsa ve bildirimlerimize yanıt veremezseniz alan adı kaydınızın süresi dolar. Kredi kartı kullanıyorsanız sona erme tarihini içeren Ödeme Yöntemi bilgilerinizi güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Belirli ccTLD'ler (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ve .vg) için yenileme faturalandırması, süre sonu olan aydan önceki ayın ilk gününde gerçekleştirilir.

Belirli ccTLD'ler (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ve .vg) için yenileme işlemi yerine getirilir, veya ürün daha önce iptal edildiyse sona erme tarihinden önceki ayın en geç 20'sinde manuel olarak yapılmalıdır, aksi takdirde alan adınız yenilememe durumuna alınır. Bazı ccTLD'ler (.es) için sona erme tarihinden en geç yedi gün önce yenilemenin işleme konması gerekir; aksi takdirde alan adınız yenilememe durumuna alınacaktır. Alan adı yenilememe durumuna alındığında alan adını yalnızca DCHOST hizmetini arayıp alan adının yenilenmesini talep ederek yenileyebilirsiniz. Alan adınızı Hesap Yöneticiniz aracılığıyla yenileyemezsiniz. Sona erme tarihinden önce iptal edilen bir ürünün yenilenmesini manuel olarak uygulayamadığınız takdirde alan adı iptal edilecek ve bu adı artık kullanamayacaksınız.

DCHOST hizmetinin, iptal edilen ve bu Sözleşme'de verilen süreler içinde yenileyemediğiniz alan adlarından sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz. Herhangi bir koşulda, alan adınızı zamanında yenileyemezseniz, ek ücretler geçerli olabilir. Alan adı kaydınızla birlikte gizlilik hizmetlerine, korumalı kayda veya diğer herhangi bir benzer hizmete kaydolduysanız, alan adı kaydınızın yenilenme zamanı geldiğinde, önceden iptal etmediğiniz sürece bu hizmetler otomatik olarak yenilenir ve geçerli ek yenileme ücretleri için sizden ödeme alınır.

Bu Sözleşme'de belirtilen süreler içinde alan adınızı yenilememeniz durumunda, DCHOST‘nin, kendi takdirine bağlı olarak, süresi dolmuş alan adınızı sizin adınıza yenileyebileceğini kabul edersiniz. DCHOST, süresi dolmuş alan adınızı sizin adınıza yenilemeye karar verirse Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süreniz mevcuttur; bu süre içinde yenileme için DCHOST ücretlerini ödeyebilir ve alan adınızı saklayabilirsiniz. Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süresi şu anda on iki (12) gündür ancak bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir.

Belirli ccTLD'ler (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ve .vg) için, alan adının sona erme tarihinden sonra Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süresi yoktur. Yetkisiz Kullanım Süresi sırasında yenileme için DCHOST tarafına ücret ödememeniz durumunda, alan adınız Askıya alınır ve silinmek üzere işaretlenir. Bundan sonra, alan adınızın süresi dolan bir alan adı açık artırması teklifine tabi olmaması ve DCHOST kurtarma ücreti ödemeniz şartıyla, alan adınızı kullanmak için 30 güne kadar bir kurtarma süresi olabilir.

Kurtarma ücreti şu anda 80,00 $ ABD doları tutarındadır ve bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir. Ödeme ile kurtarma amaçlı 30 günlük süre sona ermeden önce alan adınızı kurtarmazsanız DCHOST kendi takdirine bağlı olarak alan adınızı silebilir veya sizin adınıza başka bir alan adı sahibine transfer edebilir. Kurtarma süresinde alan adınız park edilebilir.

Alan adınızın silinmesi durumunda Kayıt, DCHOST tarafına kullanma ücreti ödeyip alan adınızı kullanmaya devam edebileceğiniz 30 günlük bir Kullanma Süresi sunar. Kurtarma ücreti şu anda 80,00 $ ABD doları tutarındadır ve bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir. Alan adınızı Kaydın Kullanma Süresi sonuna kadar kullanmaya devam etmemeniz halinde Kayıt tarafından ilk gelenin kaydedebileceği şekilde kullanıma sunulur.

Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süreleri ve Ödeme ile Kurtarma Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süreleri farklı ccTLD'ler için değişiklik gösterir. Lütfen ilgili TLD'ye özel şartlara bakın. Bu paragrafın hükümleri ile ccTLD şartları arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda ccTLD şartları geçerli olacaktır.

Kayıt süre sonu bildirimi politikamız ve ilgili ücretler burada belirtilmiştir.

(C) ÜCRETSİZ ÜRÜN ŞARTLARI

Bir alan adının kaydıyla birlikte ücretsiz ürünler almanız durumunda söz konusu ürünlerin yalnızca geçerli bir satın alma işlemiyle kullanılabileceğini ve alana adının silinmesi veya iptal edilmesi durumunda feshedilebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Ücretsiz alan adları için, kayıttan sonraki beş (5) gün boyunca, söz konusu ücretsiz alan adıyla ilişkili hesabı değiştirmeyeceğinizi kabul ve beyan edersiniz. Ücretsiz bir alan adının, başka bir alan adının kaydıyla birlikte sunulması durumunda ve ücretli alan adı kaydı başarısız olursa kendi takdirimize bağlı olarak ücretsiz alan adının kaydını silebilir veya ödenen tutar ile ücretsiz alan adının değeri arasındaki farklı iade edebiliriz. Promosyon teklifleriyle ilişkili başarısız kayıtlar; kendi takdirimize bağlı olarak, ücretsiz veya indirimli ürünün silinmesiyle veya kayıtlı alan adı fiyatı ile indirimli ürünün değeri arasında denkleştirme yapılmasıyla sonuçlanabilir.


4. SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI,TRANSFERLER, ALAN ADI TADICILIĞI

Bu Sözleşme'nin şartları DCHOST üzerinden kayıtlı bir alan adınız olduğu sürece geçerli ve tam yürürlükte kalacaktır.

İlk kayıt tarihinden sonra ilk altmış (60) gün içinde, DCHOST ile kaydedilen herhangi bir alan adını başka bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer etmemeyi kabul edersiniz. Herhangi bir alan adını Hesap Değişikliği'ni takip eden on (10) gün boyunca transfer edemeyeceğinizi kabul edersiniz.

Ayrıca bir alan adı sahibinin bir alan adını beş (5) gün kullanıp iptal ettikten sonra kayıt ücretinin tamamını iade alabilme imkanını bir alan adının pazarlama veya kullanım avantajlarını değerlendirerek "alan adı denemesi" faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğinizi kabul edersiniz. DCHOST, (karar takdir yetkisi DCHOST tarafına ait olmak üzere) "alan adı denemesi" yaptığınıza karar verirse, DCHOST (a) sizden küçük bir ücret alma (bu ücret düzenlenen para iadelerinden düşülür) veya (b) iptal/para iadesi talebinizi tamamen reddetme haklarını saklı tutar. DCHOST dolandırıcılık veya kontrolünüz dışındaki diğer faaliyetler nedeniyle beş (5) günlük ödemesiz dönemde alan adınızı iptal ederse DCHOST sizden hiçbir bir ücret talep etmez. Beş (5) günlük ilk kullanım süresi, para iadesi yapılmayan Premium Alan Adları için geçerli değildir.

DCHOST tarafının (i) hizmetleri DCHOST tarafından satın almak için kullanabileceğiniz üçüncü taraflarca yapılan beyanlar veya (ii) DCHOST web sitesinde veya DCHOST tanıtım materyallerinde yayınlanan genel ifadeler karşısında bağlı olmayacağını kabul edersiniz.


5. GÜNCEL BİLGİLERİ, BİLGİLERİN KULLANIMI VE SÜRE SONU

Başvuru ve/veya kayıt sürecinin bir parçası olarak sağladığınız bilgilerden herhangi biri değiştiğinde beş (5) iş günü içinde DCHOST şirketine bildirimde bulunmayı kabul edersiniz. Bu bilgilerin geçerli ve doğru olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir nedenle DCHOST hizmetine başlangıçta ve sürekli bir şekilde doğru ve güvenilir bilgi sağlayamamanız bu Sözleşme'nin somut bir ihlali olarak kabul edilecek ve alan adının askıya alınması ve/veya iptali için temel teşkil edecektir. Herhangi bir nedenle DCHOST tarafından, sağladığınız bilgilerin geçerliliğini belirlemek için yapılan herhangi bir sorguyu beş (5) iş günü içinde yanıtlayamamanız da bu Sözleşme'nin somut bir ihlali olarak kabul edilecek ve alan adının askıya alınması ve/veya iptali için temel teşkil edecektir. Alan adınızı satın aldığınıza ilişkin makbuz kaydının bir kopyasını bulundurmayı kabul edersiniz.

Kaydettirdiğiniz her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerinin gerekli olduğunu kabul edersiniz: posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa Kayıtlı Ad Sorumlusu için bir faks numarası ve Kayıtlı Ad Sorumlusu'nun bilgilerinden farklıysa teknik ilgili kişinin, yönetici ilgili kişisinin ve faturalandırma ilgili kişisinin aynı iletişim bilgileri.

Alan adı kaydının, tamamen veya kısmen, yetkili bilgilerinizin, bu bilgilerin örneğin ABD ile AB arasında, uluslararası sınırlardan aktarılmasını gerektirebilecek alan adı kayıt yönetimi amacı ile kullanılması, kopyalanması, dağıtılması, yayınlanması, değiştirilmesi ve diğer işlemlere tabi tutulması için kayıt operatörü ile paylaşılmasını kabul eder ve onaylarsınız. Bu bilgiler; ICANN gereklilikleri veya belirli ccTLD’lere (.am, .com.au, .net.au, .org.au, .ca, .cz, .fr, .it, .jp, .co.jp, .kr, .co.kr, .ne.kr, .re.kr, .no, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .vg, .se, .so, .sg, .com.sg, .tw, .com.tw, .net.tw, .org.tw, .uk, .co.uk, .me.uk, .org.uk, .us) ilişkin gereklilikler uyarınca, kayıt operatörü tarafından WHOIS veya halef protokol (topluca da “WHOIS” Dizini olarak anılacaktır) üzerinden herkese açık hale getirilebilir, bu, kontrolünün ötesindedir ve DCHOST kontrolüne tabi değildir..

Hem DCHOST hem de kayıt operatörünün, bu bilgileri bir üçüncü taraf emanet hizmetinde arşivlemesi gerekebilir. İşbu Sözleşme ile tüm bu gereksinimler ve ifşalar için onay ve izin verirsiniz. Ayrıca bir üçüncü tarafla ilgili bilgi sağlıyorsanız üçüncü tarafa ifşayı ve ifşanın amacını bildirdiğinizi ve bu ifşa için üçüncü tarafın onayını aldığınızı da kabul ve beyan edersiniz. Alan Adı Kayıt Kuruluşu, verileri bu Sözleşme'ye aykırı bir şekilde işlemeyecektir. Alan Adı Kayıt Kuruluşu, verileri kayba veya kötüye kullanıma karşı korumak için makul önlemleri alacaktır.

Kaydettirdiğiniz her bir alan adı için, ICANN veya kayıt kuruluşu politikaları ile belirlendiği şekilde, aşağıdaki bilgilerin WHOIS Dizininde herkese açık hale getirileceğini ve ICANN sözleşmesinde belirtildiği şekilde toplu olarak satışının gerçekleştirilebileceğini kabul edersiniz:

 • Alan adı;
 • Adınız ve posta adresiniz;
 • Teknik kişiler ve yönetici ilgili kişileri için ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
 • Birincil ve ikincil ad sunucuları için internet protokolü numaraları;
 • Ad sunucularının ilgili adları ve
 • İlk kayıt ve sona erme tarihi.
 • Birincil ad sunucusunun ve ikincil ad sunucusunun adı,
 • Alan adı kayıt kuruluşunun kimliği.

ICANN tarafından izin verildiği ölçüde DCHOST hizmetinin, kayıt sürecinde sağladığınız herkese açık bilgilerden yaralanabileceğini kabul edersiniz. Kişisel bilgilerini edindiğiniz kişilere sağlamayı kabul ettiğiniz alan adının yeniden satışı için faaliyette bulunduğunuz takdirde kişisel bilgilerin, ICANN politikası uyarınca olası kullanımlarına ilişkin bilgiler. Ayrıca sağladıkları bilgilerin bu tür kullanımı için söz konusu kişilerin onayını ve bu onayın kanıtını almayı da kabul edersiniz.

DCHOST tarafının, (a) satılan ve alınan alan adının ismi (b) satılan ve alınan alan adının fiyatı ve (c) satış veya alım saati ile ilgili bilgileri dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere web sitesinde bulunan alan adlarının alımı ve satışı ile ilgili bazı bilgileri kamuoyuna duyurup paylaşma hakkı olduğunu onaylarsınız.

CIRA tarafından veya kural ya da politika oluşturma denetim ve yetkisine sahip herhangi bir il veya eyalet yönetimi tarafından oluşturulan kurallar ya da politikalar da dahil olmak üzere mevcut olan veya gelecekte geçerli olacak kurallara ya da politikalara uyabilmemiz için işbu Sözleşme ile bize, bir alan adına başvururken sizden sağlamanız istenen aşağıdaki bilgileri etkileşimli ve herkese açık olarak erişilebilen bir kayıt veritabanı yoluyla üçüncü taraflara ifşa etme hakkı tanırsınız:

 1. Sizin tarafınızdan kaydolunan alan adları ve alt alan adları;
 2. Kuruluşunuzun adı, türü ve posta adresi;
 3. Alan adınız veya alt alan adlarınız için teknik ve yönetici ilgili kişilerinin adları, pozisyonları, posta adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve varsa faks numaraları;
 4. Alan adınız veya alt alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu ana bilgisayar adının (biri birincil ve en az biri ikincil) tam ana bilgisayar adları ve İnternet protokolü (IP) adresleri. En fazla altı (6) ad sunucusu belirtilebilir. Bir ana bilgisayarda birden (1) fazla IP adresi varsa virgülle ayrılmış bir liste kullanın;
 5. Bu ad sunucularının ilgili adları;
 6. Kaydın ilk oluşturulma tarihi ve
 7. Kayıt süresinin dolduğu tarih.

Bu bilgileri toplu olarak üçüncü tarafların kullanımına sunmamız gerekebilir. Bu bilgileri CIRA'ya veya takdir yetkisi bize ait olmak üzere başka bir üçüncü tarafa transfer edebilir veya atayabiliriz.


6. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ POLİTİKASI

Geçerli Anlaşmazlık Çözümü Politikamıza tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu sözleşme bu belgeye dahil edilmiş ve bu Sözleşme'nin bir parçası haline getirilmiştir. Alan Adı Anlaşmazlık Çözümü Politikasını online olarak görüntüleyebilirsiniz. DCHOST tarafının zaman zaman Anlaşmazlık Çözümü Politikasında değişiklik yapabileceğini kabul edersiniz. DCHOST Anlaşmazlık Çözümü Politikasındaki değişiklikleri, değişiklikler yürürlüğe girmeden en az otuz (30) gün içinde yayınlar. Güncellenen politika geçerli hale geldikten sonra DCHOST ile olan alan adı kayıtlarınızı sürdürerek, Anlaşmazlık Çözümü politikasını değiştirildiği haliyle kabul etmiş olursunuz. DCHOST web sitesini düzenli aralıklarla inceleyerek Anlaşmazlık Çözümü Politikası'nda değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol etmeyi kabul edersiniz. Değiştirilen Anlaşmazlık Çözümü politikası nedeniyle DCHOST ile olan Hizmetlerinizi iptal eder veya feshederseniz size herhangi bir para iadesi yapılmaz. Ayrıca varsa Yeknesak Hızlı Askıya Alma Sistemi kapsamında başlatılan kovuşturmalara gönderimde bulunmayı da kabul edersiniz.

DCHOST kullanarak kaydolduğunuz bir (1) veya birden fazla alan adının neden olduğu bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda bu Sözleşme'de sağlandığı şekilde DCHOST hizmetini tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul edersiniz. Ayrıca DCHOST, DCHOST kullanarak kaydolduğunuz bir alan adıyla ilgili olarak, hükümet, yargı veya yönetim organı yoluyla bir şikayette bulunulduğu bildirimini alırsa anlaşmazlık çözülene kadar DCHOST hizmetinin, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak, hükümet, yönetim veya yargı organının faaliyetlerine ve gereksinimlerine uymak için gerekli görülen, alan adındaki ek değişiklikler, atama ve/veya denetim ile ilgili DCHOST hizmetinin gerekli gördüğü tüm işlemleri gerçekleştirmesini de kabul edersiniz. Bu durumda, DCHOST tarafından gerçekleştirilen her işlem açısından DCHOST hizmetini masun tutmayı kabul edersiniz.

Diğer geçerli olma potansiyeli olan yargı yetkilerine halel getirmeksizin, (1) ikamet ettiğiniz konumdaki mahkemelerin yargı yetkisine, (2) alan adı kayıt kuruluşunun bulunduğu mahkemelerin yargı yetkisine veya (3) kayıt operatörünün bulunduğu mahkemelerin yargı yetkisine (örn. .CN için Çin, .CO için Kolombiya, .EU için AB vb.) uyacağınızı kabul edersiniz.

.ca alan adları için hizmeti kullanma veya .ca alan adını kaydetmenizin üçüncü taraflarca engellenmesi halinde anlaşmazlık anında geçerli olan CIRA anlaşmazlık çözümü politikası hükümlerine tabi olursunuz.

7. ALAN ADLARININ TRANSFERİ

Herhangi bir alan adını transfer ederseniz Alan Adı Transfer Sözleşmemizde ve Alan Adı Sahibi Değişikliği Sözleşmemizde belirtilen prosedürlerin ve koşulların gerektirdiği bilgileri sağlamayı ve bu prosedürlere ve koşullara uymayı kabul edersiniz. Alan Adı Transfer Sözleşmemizin ve Alan Adı Sahibi Değişikliği Sözleşmemizin en son sürümlerini çevrimiçi bulabilirsiniz. Alan adınızı daha da fazla korumak için, DCHOST ile kayıtlı olan veya DCHOST şirketine transfer edilen alan adları, Alan Adı Sahibi Değişikliği Sözleşmemizde veya Alan Adı Vekili Sözleşmemizde belirtildiği şekilde talep çıkışı yapılmadıkça kilitli durumuna getirilecektir. DCHOST hizmetinden yeni bir Alan Adı Kayıt Kuruluşu'na transfer başlatmak için alan adının kilitli durumundan alınması gerekir. Alan adınız DCHOST hedefine başarıyla transfer edildikten sonra dilediğiniz zaman DCHOST ile hesabınıza giriş yapabilir ve kilitli durumunu kaldırabilirsiniz.


8. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ, HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI, SÖZLEŞME İHLALİ

Bilginiz dahilinde, alan adının kaydının veya doğrudan ya da dolaylı kullanım şeklinin herhangi bir üçüncü tarafın yasal haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul edersiniz. Gizlilik, veri toplama, tüketici koruması, adil kredi, alacak tahsili, organik tarım, verilerin ifşası ve finansal ifşalar ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm geçerli yasalara uyacaksınız. Sağlıkla ilgili ve finansal verileri topluyor ve bulunduruyorsanız, geçerli yasalar tarafından tanımlandığı şekilde bu hizmetlerle orantılı olarak makul ve uygun güvenlik önlemlerini uygulamanız gerekir. İlişkili kayıt tld dizesine ilişkin sektöre katılım için gerekli yetkiye, ayrıcalığa, lisansa ve/veya diğer ilgili yeterliliğe sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Yetkinizin, ayrıcalığınızın, lisansınızın ve /veya diğer ilgili yeterliliğinizin geçerliliğinde yapılan herhangi bir somut değişikliği bildireceksiniz. Alan adı kayıt kuruluşunu ve kayıt operatörünü ve onun yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve aracılarını alan adı kaydından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm iddialar, zararlar, yükümlülükler, maliyetler ve masraflar (makul yasal ücretler ve masraflar) açısından tazmin edecek ve masun tutacaksınız. Bu yükümlülük, bu Sözleşme'nin veya alan adı kaydının süresinin dolmasından veya feshedilmesinden sonra da geçerli kalacaktır.

Bu Sözleşme'de belirtilen diğer olayların yanı sıra şunları da kabul edersiniz:

 1. Bu Sözleşme'nin çözüme kavuşmamış bir ihlali söz konusu olduğunda veya o anda geçerli olan veya daha sonra ICANN tarafından uygulanacak herhangi bir politikanın, askıya alma veya iptal işlemi gerektirmesi durumunda DCHOST tarafından sağlanan tüm hizmetleri kullanımınız, iptal veya askıya alma durumuna tabidir;
 2. Herhangi bir alan adı kaydınız, (a) DCHOST veya kayıt operatörü tarafından alan adı kaydında yapılan hataları düzeltmek için veya (b) herhangi bir alan adıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümü için ICANN tarafından uygulanan herhangi bir belirtim veya politika uyarınca ya da ICANN tarafından uygulanan belirtimlerle veya politikayla tutarlı herhangi bir DCHOST prosedürü uyarınca askıya alma, iptal veya transfer durumuna tabi olacaktır.

DCHOST ve alan adı kayıt kuruluşunun, yalnızca DCHOST veya alan adı kayıt kuruluşunun kendi sınırsız takdirine bağlı olarak, şu durumlarda gerekli gördüğü şekilde herhangi bir kaydı ya da işlemi reddetme, iptal etme veya transfer etme veya herhangi bir alan adını kayıt kilidine, askıya veya benzer duruma alma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz: (i) İnternet ile ilgili genel olarak yetkili olduğu kabul görülen herhangi bir sektör grubunun izlediği belirtimlere uymak için (ör. RFC'ler), (ii) herhangi bir alan adı kaydı veya kayıt kuruluşu tarafından yapılan hataları düzeltmek ve bunların doğruluğunu ya da düzenin korumak, (iii) ücretlerin alan adı kayıt kuruluşuna ödenmemesi durumunda, (iv) alan adı kayıt kuruluşunun bütünlüğünü ve kararlılığını korumak için, (v) geçerli tüm mahkeme kararlarına, yasalara, devlet hükümlerine veya gereksinimlerine, kanun gerekliliklerine ya da anlaşmazlık çözümü süreçlerine uymak için, (vi) kayıt sözleşmesi de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmaksızın geçerli ICANN kurallarına veya düzenlemelere uymak için, (vii) kayıt operatörünün yanı sıra onun iş ortakları, bağlı kuruluşları, görevlileri, yöneticileri ve çalışanları tarafında hukuki veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için, (viii) bu Sözleşme'nin şartları uyarınca, (ix) aşağıdaki Bölüm 8'de açıklanan izinsiz etkinliklerin gerçekleşmesi halinde veya (x) bir anlaşmazlığın çözümü sırasında.

Bu Sözleşme'nin şart ve koşullarına ve herhangi bir DCHOST kuralına veya politikasına tamamen uymamanız DCHOST tarafından bu Sözleşme'nin somut ihlali sayılır ve DCHOST size yazılı veya elektronik olarak (e-posta) bu ihlalin bildirimini sağlayabilir. DCHOST için, DCHOST yükümlülüklerinizi ihlal etmediğinize ilişkin somut kanıtı (10) iş günü içinde sağlamamanız durumunda DCHOST, sizinle olan ilişkisini feshedebilir ve geçerli yasalara uygun şekilde DCHOST için mevcut olan herhangi bir düzeltici işleme başvurabilir. Bu düzeltici işlem size bildirilmeden uygulanabilir ve alan adlarınızdan herhangi birinin kaydının ve DCHOST tarafından size sağlanan hizmetlerin iptalini içerebilir ancak bununla sınırlı değildir. Hizmetlerinizin bir ihlal nedeniyle iptal edilmesi veya feshedilmesi durumunda herhangi bir para iadesi almazsınız.

İhlal teşkil eden herhangi bir etkinliğin DCHOST tarafından işlem görmemesi veya size bildirilmemesi, ihlalde bulunduğunuz gerçeğini değiştirmez veya ihlal için mazeret olarak kabul edilemez.


9. HİZMETLERİN KISITLANMASI, REDDETME HAKKI

Alan adı sisteminizi (“DNS”) DCHOST sunucularında barındırıyorsanız veya bir alan adını, URL'yi veya başka bir içeriği başka bir yerde barındırılan bir sisteme ya da siteye yönlendirmek için sistemlerimizi kullanıyorsanız veya alan adınız DCHOST ile kayıtlıysa DCHOST sunucularında aşırı yük bulunmadığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. DCHOST sunucularını ve alan adınızı posta bombaları, internette pakete boğma, paket bozma veya kötüye kullanım amaçlı diğer saldırılar için kaynak, aracı, yanıtlama adresi veya hedef adresi olarak kullanamazsınız. Sunucu korsanlığı veya diğer güvenlik ihlalleri yasaktır. DCHOST, sitenizin neden olduğu, ağın kararlılığını tehdit eden etkinliklerin alıcısı olduğuna karar verirse DCHOST, alan adınızı DNS'inden devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.

DCHOST tarafının, tamamen kendi takdirinde olmak ve tarafınıza herhangi bir yükümlülük getirmemek üzere, herhangi bir alan adının tescilini kabul etmeyi reddedebileceğini onaylarsınız. DCHOST aynı zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olmak ve size karşı hiçbir yükümlülük almamak üzere kaydın gerçekleşmesini takip eden ilk otuz (30) gün içinde herhangi bir alan adının kaydını silebilir.

DCHOST, bir kaydı reddeder veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde mevcut bir kaydı silerse, iptal edilen veya reddedilen kayıtla bağlantılı olarak DCHOST için ödenen tüm ücretler için bir para iadesi alacaksınız. DCHOST, spam veya ahlaki açıdan sakıncalı etkinliklerle ilişkili olarak kullanılan bir alan adının kaydını silerse para iadesi yapılmayacaktır.


10. VARSAYILAN AYARLAR, PARK EDİLMİŞ SAYFA

Alan Adı Ayarlarınızın Seçilmesi. DCHOST ile bir alan adına kaydolduğunuzda ödeme işlemi sırasında sizden alan adı ayarlarınızı seçmeniz istenir. Web siteniz veya hosting ihtiyaçlarınız için başka bir sağlayıcıyı kullanmayı planlıyorsanız alan adı ayarlarınızı seçerken bu sağlayıcının ad sunucularını girmeniz gerekir. Bu işlem, alan adınızı DCHOST ad sunucularından başka sunuculara yönlendirir. DCHOST müşterisiyseniz ve zaten yeni alan adı kayıtları için alan adı ayarlarınızı belirleyerek bir müşteri profili oluşturduysanız ödeme işlemi sırasında bu adımı tekrar tamamlamanız gerekmez.

DCHOST Varsayılan Ayarları. Alan adınızı yukarıda belirtildiği şekilde DCHOST ad sunucularından başka bir yere yönlendirmezseniz, DCHOST alan adınızı bir “Park Edilmiş Sayfaya” (“Varsayılan Ayar”) yönlendirir. DCHOST tarafının Varsayılan Ayarı belirleme hakkının saklı olduğunu kabul edersiniz.

Park Edilmiş Sayfa Varsayılan Ayarı. DCHOST Park Edilmiş Sayfa hizmeti, web siteleri tarafından etkin şekilde kullanılmayan alan adlarından gelir elde etmek (tıklama başına ödeme reklamcılığının kullanımı yoluyla) amacıyla tasarlanmış online bir alan adı paraya dönüştürme sistemidir. Alan adınız Park Edilmiş Sayfa'ya yönlendirilirse DCHOST hizmetinin, yukarı açılır veya aşağı açılır tarayıcı pencerelerinin, banner reklamlarının, ses ve video akışlarının veya diğer herhangi bir reklamcılık aracının kullanımı yoluyla Park Edilmiş Sayfanızda hem (a) şirket içi reklamlar (DCHOST ürünlerinin ve hizmetlerinin bağlantılarını içeren) hem de (b) üçüncü taraf reklamları (üçüncü taraf ürünlerinin ve hizmetlerinin bağlantılarını içeren) gösterebileceğini ve çerezler ve benzer bir araç yoluyla ilgili kullanım verilerini kendi kullanımımız için toplayabileceğimizi kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca tüm şirket içi reklamların ve üçüncü taraf reklamlarının, uygun olduğu şekilde DCHOST ve onun reklamcılık iş ortakları tarafından seçileceğini ve reklamı özelleştirmenize izin verilmediğini veya bunun karşılığında herhangi bir tazminat alma yetkinizin olmadığını kabul ve beyan edersiniz. DCHOST Park Edilmiş Sayfalarında gösterilen üçüncü taraf reklamlarının, yetişkinlere yönelik içeriğe bağlantılar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, saldırgan içerikler barındırabileceğini lütfen unutmayın. DCHOST, DCHOST Park Edilmiş Sayfalarında görüntülenen içeriği ve üçüncü taraf reklamlarını düzenlemek, kontrol etmek, izlemek veya sınırlamak için hiçbir çaba göstermez ve size veya bunlarla bağlantılı olarak üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

DCHOST Varsayılan Ayarlarını Değiştirmek. DCHOST Varsayılan Ayarlarını alan adı kaydınızın dönemi boyunca dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

 1. Park Edilmiş Sayfanızda Gösterilen İçerikler. Park Edilmiş sayfanızda gösterilen içeriği değiştiremezsiniz. Aşağıdaki listelenen diğer seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz.
 2. Alan Adı Paraya Dönüştürme Sistemine Katılma. DCHOST Park Edilmiş Sayfa hizmeti tarafından sunulan alan adı paraya dönüştürme potansiyelinde yer almak istiyorsanız lütfen CashParking® hizmetimizi inceleyin ve satın alıp almayacağınıza karar verin.
 3. İçerik Olmaması. Yukarıda listelenen seçenekler sizin için uygun değilse lütfen müşteri hizmetleri ile görüşerek sizin için uygun olabilecek diğer seçenekler hakkında bilgi edinin.

Alan Adının Sona Erme Tarihinden Sonra Park Edilmiş Sayfa Varsayılan Ayarına Geri Dönme. Alan adının sona erme tarihinden sonra ve alan adı kaydınızın süresi boyunca alan adınızı nasıl kullandığınızdan bağımsız olarak alan adınız yukarıda açıklanan Park Edilmiş Sayfa Varsayılan Ayarına otomatik olarak geri döner. Bu paragrafta kullanıldığı şekilde, “sona erme tarihinin”, alan adının süresinin sona ermesinden hemen sonraki ancak alan adının kayda geri dönmesinden önceki “yenileme dönemini” veya “kurtarma dönemini” de içerdiği varsayılır. Alan adınız yukarıda açıklanan Park Edilmiş Sayfa Varsayılan Ayarına geri döndükten sonra Park Edilmiş Sayfa hizmetini devre dışı bırakmanın tek yolu, alan adınızın bu Sözleşmenin Bölüm 2(B) Alan Adı Yenileme Şartlarına uygun şekilde yenilenmesi, ödeme ile kurtarılması veya yeniden kaydedilmesidir.


11. ALAN ADI EKLENTİLERİ

Kurumsal Kayıt: Kurumsal kayıt; faks numaranız, sokak adresiniz ve çalışma saatleriniz de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın alan adınızın temeli olan işletme hakkında ek bilgiler göstermenize olanak tanır.

Geçerlilik Süresi Konsolidasyonu. Geçerlilik süresi konsolidasyonu hizmetinin yalnızca .com ve .net alan adlarının geçerlilik sürelerini eşitlemek için kullanılabileceğini kabul edersiniz. Bu hizmet, Alan Adı Kayıt Kuruluşu BLOKESİNDE, Kayıt BLOKESİNDE veya Transfer bekleme durumda olan alan adlarını eşitlemek için kullanılamaz. Hizmetin Alan adlarınızın süre sonunu yalnızca en az bir (1) ay öne ve en fazla on (10) yıl ileri ve yalnızca en fazla on iki (12) aylık bir dönem için kullanılabileceğini kabul edersiniz. Hizmet ile alan adları eşitlendiğinde yeni süre sonu tarihi iptal edilemez. Hizmetin kötüye kullanılmasını veya yenilemeye alternatif olarak kullanılmasını önlemek için bu hizmeti 12 aylık bir dönem içinde her alan adında yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Hizmet yalnızca süre sonu geçmemiş olan alan adlarında kullanılabilir. Süre sonunu tekrar değiştirmek için öncelikle alan adını yenilemeniz gerekir. Hizmetin yalnızca alan adı kayıt kuruluşunun biz olduğumuz alan adlarını eşitlemek için kullanılabileceğini anlar ve kabul edersiniz. Bizimle kaydedilmeyen alan adlarının Hizmetten faydalanabilmek için transfer edilmesi gerekir.

İndirimli Alan Adı Kulübü. İndirimli Alan Adı Kulübü üyeliği satın almanın karşılığında belirli alan adı kayıtları, bir (1) ücretsiz Açık Artırma hesabı, bir (1) ücretsiz Park Ederken Kazanın hesabı ve Alan Adı Satın Alma Hizmeti indirimleri dahil olmak üzere bizden indirimli ürün ve hizmet satın almış olursunuz. Bizimle satın alınan ücretsiz veya indirimli ürünlere veya hizmetlere sahip olduğunuz sürece üyeliğinizi devam ettirmeniz gerekir. İndirimli alan adı kaydı veya diğer hizmetleri iptal etmeden üyeliğinizi yenilememeniz halinde ürünlerinizi ve hizmetlerinizi yenileme zamanında geçerli olan normal fiyatlardan otomatik olarak yeniler ve kayıtlı Ödeme Yönteminizden çekim yaparız. Üyelik Sözleşmesi ücretini ödeyene kadar indirimli ürün veya hizmet satın alamaz, ücretsiz hesaplarınızı kullanamazsınız. Üyelik ücretleri iade edilmez.

Ön Sipariş/Takip. Süresi dolan bir alan adının öncelikle on iki (12) günlük bir yetkisiz kullanım süresine, ardından da ICANN tarafından zorunlu kılınan, ödeme ile kurtarma amaçlı otuz (30) günlük yetkisiz kullanım süresine tabi olacağını kabul edersiniz. Bu süre içinde mevcut alan adı sahibi alan adını yenileyebilir ve kayıt haklarını sürdürebilir. Ön siparişinizin, alan adını edinmenizle sonuçlanacağını garanti etmez ve dilediğimiz zaman herhangi bir nedenle (a) ek ön siparişleri reddetme veya (b) mevcut ön siparişleri iptal etme hakkımızı açıkça saklı tutarız. Ön siparişiniz reddedilirse veya iptal edilirse, söz konusu alan adı ön siparişi için ödenen ücretleri vakit kaybetmeden iade etmeyi kabul ederiz. Alan adı aynı zamanda Açık Artırmalar® hizmeti yoluyla yeniden satış için ikincil piyasaya sürülebilir. Açık Artırmalar üyeliğinizin ilk yılından sonra, aksi öngörülmedikçe ön sipariş kredinizin etkin olduğu süre boyunca kayıtlı ödeme yönteminizi kullanarak Açık Artırmalar üyeliğinizi otomatik olarak yenileyeceğimizi kabul edersiniz. Açık Artırmalar web sitesini ziyaret ederek Açık Artırmalar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca alan adı, satın alma için uygun hale gelmeden önce bir havuz sürecine tabi tutulabilir. Bizim ve alan adı kayıt kuruluşu ortaklarımızın ön sipariş de dahil olmak üzere hizmetlerimizi kullanacağımızı kabul edersiniz. Bu nedenle; alan adı, farklı bir alan adı kayıt kuruluşuna kayıtlı olabilir ancak hesabınızdan yönetilebilir. Hizmetler'i kullanarak diğer işlemlerin yanı sıra aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebileceksiniz:

 1. .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI üst düzey alan adları kapsamında herhangi bir alan adının ön siparişi. Bir alan adının ön siparişi, en fazla bir yıllık alan adı kaydı fiyatını içerir. Herhangi bir alan adı için başarıyla ön sipariş verdiğiniz takdirde Alan Adı Kaydı Sözleşmesinin ve referans olarak bu Sözleşmeye dahil edilen ilgili sözleşmelerin şartlar ve koşullarına tabi olursunuz.
 2. Alan adı edinene kadar ön siparişinizi değiştirin. Başarılı bir şekilde bir alan adı edinene kadar krediyi farklı bir alan adına geçirme olanağına sahip olursunuz. Üç (3) yıl sonra kredi kullanılmıyorsa krediyi kaldırma hakkımızı saklı tutarız.
 3. Süresi dolmakta olan bir alan adı listesine aylık abonelik. Ayrıca beş (5) gün içinde süresi dolacak bir alan adı listesine abonelik satın almayı da tercih edebilirsiniz. Süresi dolmakta olan alan adı listesine abone olduğunuz takdirde, satın aldığınız Hizmetlerin süresi için kayıtlı ödeme yönteminizin aylık abonelik tabanında ücretlendirilebileceğini kabul edersiniz.
 4. Kaydetmek istediğiniz süresi dolan alan adı listesinden alan adı seçin. Ön sipariş vermek istediğiniz her alan adına yukarıdaki (i) alt bölümünde belirtildiği üzere bir yıla kadar alan adı kayıt ücreti dahil olacaktır.
 5. Şu anda kayıtlı olan alan adlarınızı, alan adı kayıt kuruluşundaki, durumdaki, sona erme tarihindeki veya ad sunucularındaki değişiklikler için ek ücret ödemeden izleyin.
 6. Alan adı kayıt kuruluşundan bağımsız olarak, o anda kayıtlı olan herhangi bir alan adını, durum değişiklikleri geçmişinin izlenmesi ve birden fazla e-posta bildirimi adresinin belirlenmesi için izlemenize olanak tanıyan Alan Adı Uyarısı Profesyonel Sürüm veya izleme hizmetine abonelik.

Alan Adı Mülkiyet Hakları Koruması. Alan Adı Mülkiyet Hakları Koruması, genel olarak şu eylemleri gerçekleştirmenize izin verir: (i) Otomatik yenileme ayarının etkin olduğu alan adlarında, süresi dolan bir kredi kartı veya geçersiz bir ödeme yöntemi nedeniyle alan adının hata sonucu kaybedilmesini, normal süre dolum tarihinden itibaren doksan (90) gün boyunca alan adını koruyarak önlemek; ve (ii) alan adınızda hesabınızda kilitlemek.

ANCAK BU HİZMET, KAYIT HAKLARI KORUMA HİZMETİNİ NE ZAMAN SATIN ALDIĞINIZA BAĞLI OLMAKSIZIN, PREMIUM İLANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, DCHOST PLATFORMLARINDA ALAN ADINIZI SATIŞA ÇIKARMANIZDAN KAYNAKLANAN TRANSFERLERİ ÖNLEMEZ.

Hizmeti bir alan adı veya tüm alan adları için satın aldığınızda, her bir alan adı için otomatik yenileme işlevi etkinleştirilir ve bu adlar, yukarıda belirtilen alan adını satmayı veya hizmeti kaldırmayı seçtiğiniz tarihe kadar transfer edilemez. Aynı zamanda Hizmeti satın almayla ilgili durumları dikkatli bir şekilde incelediğinizi ve Hizmetin, Hizmeti satın aldığınız alan adlarını transfer etmenizi engelleyeceğini anladığınızı kabul eder ve onaylarsınız. Ayrıca; Hizmetin, devre dışı bırakma işlemlerinden önce alan adı kayıt haklarınızı doğrulamaya yönelik ek adımları da içerdiğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız. Hizmeti dilediğiniz zaman devre dışı bırakma seçeneğiniz olmakla birlikte, Hizmetin Para İadesi politikamıza tabi olduğunu; para iadesi alma hakkınızın olamayabileceğini kabul eder ve onaylarsınız.

Premium Alan Adı Listeleme ve Satın Alma Hizmetleri.

  1. Hizmetin Tanımı.Premium Alan Adı Listeleme ve Satın Alma Hizmeti (“Hizmet”), ilişkili web sitesinin içeriğinin satışı veya alımı için değil, yalnızca şu anda kaydettirilmiş olan alan adlarının satışı ve alımını kolaylaştırmak için sağlanmaktadır. DCHOST bir konum ve işlem kolaylaştırma süreci sunmakta olup, tamamlanan her bir işlem için belirtilen tutardaki komisyonu alacaktır. DCHOST, bir emanet kuruluşu değildir. Bu nedenle DCHOST, alan adlarının çoğunun kalitesini, güvenliğini veya yasallığını garanti etmez. Listedeki alan adları herhangi bir zamanda satıcı tarafından veya bizim tarafımızdan kaldırılabilir. İşleminizin DCHOST tarafından uygulanan “İşlem Güvencesi” kapsamında yönetileceğini kabul eder ve onaylarsınız. DCHOST "İşlem Güvencesi"ni kullanarak, DCHOST şirketini sizin adınıza işlemi tamamlamak için gerekli olan görevleri gerçekleştirme konusunda yetkilendirirsiniz. Bu işlemlerde, DCHOST, alan adlarını satın almanız ve satmanız için bir işlem kolaylaştırma görevine sahiptir. DCHOST, paranızı işletme masrafları veya diğer kurumsal amaçlarla kullanmaz ve iflas ya da herhangi bir başka durumda parayı sahiplerine iade etmez. DCHOST şirketinin banka olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti değil, ödeme işleme hizmeti olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca DCHOST şirketinin paranız için kayyum, mutemet veya emanet kuruluşu olarak görev almadığını da kabul edersiniz. Alan adının bize kayıtlı olduğu tüm işlemlerde, Hizmet üzerinden satın alınan alan adları, alan adı sahibinin değiştiği tarihten itibaren atmış (60) gün boyunca bizden başka bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer edilemez.

 

 • Yükümlülükleriniz.

 

Alan Adlarını Listeleme. (i) Satış için sahiplik haklarını elinizde bulundurduğunuz ve (ii) bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinize uygun şekilde transfer edebildiğiniz alan adlarını listelemek amacıyla Hizmetler'i kullanabilirsiniz. Hizmetler'i bu amaçlarla kullanarak (i) alan adına ilişkin, işlemi tamamlamak için gerekli tüm haklara, unvanlara ve nüfuza sahip olduğunuzu; (ii) alan adının diğer herhangi birinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve (iii) bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinize uygun şekilde alan adını transfer etme hakkına sahip olduğunuzu ve (iv) alan adında bulunan tüm Alan Adı Mülkiyet Hakları Koruması hizmetlerinin alan adını listelemenizi ve kayıt haklarının sizden başka bir yere transfer edilmesini engellemeyeceğini kabul ve beyan edersiniz.

Ayrıca, alan adının şu anda veya yakın gelecekte Tek Tip İhtilaf Çözümü Politikası ile ilişkili bir anlaşmazlık veya böyle bir ihtilaf ile ilişkili olmadığını veya olmayacağını kabul edersiniz. Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirememeniz durumunda bu eyleminizden haberdar olduktan hemen sonra alan adlarınızın herhangi birini veya tümünü listeden çıkarma hakkımızı açıkça saklı tutarız. Web sitesinde sunulan herhangi bir süreyle alan adınızı listeleyebilirsiniz. Listeleme zamanında seçtiğiniz süreyle ilişkili listeleme ücretini ödemeyi kabul edersiniz. Varsa, sağlanan çeşitli ek hizmetleri listeye eklemeyi seçebilirsiniz. Ek hizmetleri kullanarak ek hizmetlerle ilişkilendirebileceğimiz tüm ek ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. Dilediğimiz zaman fiyatlandırma yapısını değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Hizmetler'i kullanan bir Alıcı bulursanız işlemin, Hizmetler'in içinde tamamlanması gerekir.

Hizmetler'in içinde tamamlanan her bir işlem için, sitede yayınlanan ücret planına göre bize bir işlem ücreti ödemeyi kabul edersiniz. Bu işlem ücreti doğrudan bize ödenecektir. Hizmetler yoluyla bulunan herhangi bir Alıcı'ya, İşlemi tamamlamak için Hizmetler'i kullanmadan alan adının satışını yapmayacağınızı kabul edersiniz. Hizmetler'e zarar verdiğinizi tespit etmemiz halinde hesabınızı feshetme ve tüm listelerinizi iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Satış fiyatınızı güncellemeniz durumunda alıcılara gösterilen fiyatın güncellenmesinin 24 saate kadar sürebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Fiyat, web sitesinde güncellenmeden önce alan adının satışının gerçekleşmesi durumunda listelenen fiyatın geçerli olacağını kabul edersiniz.

Alan Adı Satın Alma. Bir Alıcı olarak alan adını satın aldığınız takdirde işlemi tamamlamanız zorunludur. Listelenen bazı alan adlarının ek kayıt ücretine tabi olabileceğini kabul edersiniz. Bu alan adları için kayıt ücreti, satın alma fiyatını oluşturmak üzere fiyata eklenir. İşlemi tamamlayarak kayıt ücretini ödemekten sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Parayı ilk olarak, belirlemiş olduğunuz Ödeme Yöntemi üzerinden alırız. Yetersiz bakiye veya geçersiz kredi kartı bilgilerinin olması durumunda, kalan parayı kayıtlı herhangi bir Ödeme Yönteminizi ücretlendirerek alabiliriz.

DCHOST tarafından tamamen kendi takdiri ile belirlendiği şekilde, ödemenin dolandırıcılık amaçlı olduğundan şüphelenilen veya herhangi bir anlaşmazlık olan durumlar haricinde DCHOST, Alıcıdan ödeme aldıktan sonra belirlenen sürenin ardından Satıcıya, mutabık kalınan satın alım bedelini tamamını, her türlü komisyon düşülerek aktaracaktır. Başlangıçtaki işlem iptal edilmediği sürece bu parayı hiçbir zaman çekemez veya başka bir alıcıya gönderemezsiniz. Kayıt Hakları Transferi. Site'de listelenen alan adlarının tümünün alan adı sahibi değiliz ve transferin hemen gerçekleştirileceğinin garantisini veremeyiz. Alan adı sahibi olduğumuz alan adları için kayıt transferi, satın alma prosedürünün bitiminde başlayacaktır. Ayrıca herhangi bir alan adının tarafımızdan bir alıcıya transferi garanti verilmeden gerçekleştirilir ve bir alan adının üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğine ilişkin tüm garantilerden ve beyanlardan açıkça feragat ederiz. Alan adında bulunan Alan Adı Mülkiyet Hakları Koruması hizmeti, alan adını listelemenizi ve kayıt haklarının sizden başka bir yere transfer edilmesini engellemez. Alan adı satış işleminin Alıcı veya Satıcının ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle alan adı işleminin başarısız olması durumunda DCHOST sorumlu değildir ve hiçbir yükümlülüğü kabul etmemektedir. Alıcı, Alıcının işlem tamamlanana kadar alan adı kaydında herhangi bir hak elde etmeyeceğini kabul eder ve onaylar.

Kayıt Hakları Transferi. Site'de listelenen alan adlarının tümünün alan adı sahibi değiliz ve transferin hemen gerçekleştirileceğinin garantisini veremeyiz. Alan adı sahibi olduğumuz alan adları için kayıt transferi, satın alma prosedürünün bitiminde başlayacaktır. Ayrıca herhangi bir alan adının tarafımızdan bir alıcıya transferi garanti verilmeden gerçekleştirilir ve bir alan adının üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğine ilişkin tüm garantilerden ve beyanlardan açıkça feragat ederiz. Alan adında bulunan Alan Adı Mülkiyet Hakları Koruması hizmeti, alan adını listelemenizi ve kayıt haklarının sizden başka bir yere transfer edilmesini engellemez.

Alan adı satış işleminin Alıcı veya Satıcının ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle alan adı işleminin başarısız olması durumunda DCHOST sorumlu değildir ve hiçbir yükümlülüğü kabul etmemektedir. Alıcı, Alıcının işlem tamamlanana kadar alan adı kaydında herhangi bir hak elde etmeyeceğini kabul eder ve onaylar.

Alan Adlarını Satma. Satıcı olarak, Alıcının alan adını almaya kararlı olması durumunda, mutabık kalınan satın alım fiyatı üzerinden işlemi tamamlama yükümlülüğünüz bulunur. DCHOST şirketini, depozito yatırma da dahil olmak üzere “İşlem Güvencesi” süreci kapsamında sizin adınıza görev gerçekleştirme konusunda yetkilendirmektesiniz. Alan adınızı listelediğinizde bir alacaklı hesabı açmanız gerekir.

Dolandırıcılık blokesi döneminin ardından dolandırıcılık tespit edilmemesi halinde, tamamlanan alan adı satışlarınızın ödemeleri, alacaklı hesabınıza yatırılır ve ödemeniz, alacaklı hesabınızda seçtiğiniz ödeme yöntemine göre yapılır.

Hatalı ödemeleri gidermek ve/veya yanlış ödemeleri düzeltmek amacıyla bu sözleşmede Mevduat Hesabına yansıtılmak üzere, DCHOST şirketine (i) alacak kaydı (pozitif) ve (ii) borç kaydı (negatif) çıkarma yetkisi vermektesiniz. Mevduat Hesabına yansıtılan miktarın Hizmetler kullanılarak satılan alan adları için ödemeyi temsil ettiğini bundan var ise ücretler ve/veya ters ibraz bedellerinin düşüldüğünü kabul eder ve onaylarsınız. DCHOST tarafının gelir ödemelerinin başladığı zaman ile gelirin gerçekte Mevduat Hesabına yansıması arasında birkaç günlük bir gecikme olabileceğini ve konuyla ilgili DCHOST tarafının herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu reddettiğini kabul eder ve onaylarsınız.

Mevduat hesabı sahibi tarafından DCHOST adlı şirkete verilen bu yetki, DCHOST mevduat hesabı sahibinden bu yetkinin iptal olduğuna dair bir yazılı bildirim alana kadar tam olarak yürürlüktedir ancak her halükarda, bu yazılı bildirim DCHOST tarafının iptal ile ilgili makul bir eyleme geçmesine fırsat tanımak veya DCHOST Sözleşme’yi fesheden tebligatı gönderene kadar zaman tanımak amacıyla sunulmaktadır. DCHOST, paranın onaylanmasına dair teyit alana dek alan adını Alıcı’ya teslim etmeyecektir.

Transfer Doğrulaması. Transfer doğrulama hizmeti, alan adınızı güvende tutmayı sağlamanıza yardımcı olmak için sağlanır. Hizmeti kullanmayı seçerek, burada açıklandığı şekilde her bir isteği doğrulamadığınız sürece bize, alan adınızın başka bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer edilmesi ve alan adınızın başka bir hesaba taşınması yönündeki tüm girişimleri reddetmesi için açık ve kasıtlı bir istekte bulunuyorsunuz. Alan adı transfer doğrulamaları için bize bir ilgili kişi adı, telefon numarası ve PIN kodu sağlarsınız. Hesabınızdaki bir alan adı için alan adı transferi istendiğinde sizinle irtibata geçeriz. Bir transfer isteği aldığımızda transfer isteğini doğrulamak için Sizi ararız. Transfer isteğinin alınmasından sonraki yetmiş iki (72) saat içinde Size ulaşamazsak transfer reddedilir. Doğru PIN kodunu sağlamazsanız transfer reddedilir. Hesap değişikliği isteği aldığımızda değişiklik isteğini doğrulamak için Sizi ararız. Değişiklik isteğinin alınmasından sonraki yetmiş iki (72) saat içinde size ulaşamazsak değişiklik reddedilir. Doğru PIN kodunu sağlamazsanız değişiklik reddedilir. Hizmetlerin kullanılabilirliği, bu Sözleşme'nin şartlarına ve koşullarına, politikalarımızın ve prosedürlerimizin her birine tabidir. Bu Sözleşme'nin süresi boyunca, günde yirmi dört (24) saat ve haftada yedi (7) gün olmak üzere Hizmetler'in belirli bölümlerini, normal iş saatlerinde de hizmetin diğer bölümlerini sağlamak için ticari açıdan makul ölçüde çaba göstereceğiz. Hizmetler'e, zaman zaman aşağıdakiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir nedenle erişilemeyebileceğini ve Hizmetler'in bu nedenlerle çalışmayabileceğini kabul ve beyan edersiniz: (i) donanım arızaları; (ii) zaman zaman uygulayabileceğimiz düzenli bakım prosedürleri veya onarımlar ya da (iii) telekomünikasyonda veya dijital iletim bağlantılarında kesinti veya arıza, kötü amaçlı ağ saldırıları, ağ tıkanıklığı ve diğer arızalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın makul kontrolümüz dışında olan ve makul olarak tarafımızdan öngörülemeyecek nedenler. Hizmetlerin sürekli veya kesintisiz olarak kullanılabilirliği üzerinde denetimimizin olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

Total/Premium DNS. Total DNS, DNS'nizi yönetmenize, web sitenizi ve web tabanlı uygulamalarınızı kullanılabilir halde tutmanıza ve güvenilir şekilde işlev göstermelerini sağlamanıza olanak tanıyan eksiksiz bir Alan Adı Sistemi (“DNS”) aracıdır. Hizmet “olduğu gibi”, “kullanılabilir olduğunda” ve “garanti verilmeksizin” sağlanır ve bununla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyiz.

Ayrıca aşağıdakilerden hiçbiri ile ilgili olarak sorumluluğumuzun veya yükümlülüğümüzün olmadığını özellikle kabul ve beyan edersiniz:

   1. Zaman zaman yapabileceğimiz Genel Ad Sunucusu Yapısı (aşağıda tanımlanmıştır) periyodik bakımları, onarımları veya parça değişimleri nedeniyle gerçekleşen hizmet kesintileri;
   2. Özel komut dosyası kullanma, kodlama, programlama veya yapılandırmalardan kaynaklanan hizmet kesintileri;
   3. Üçüncü taraf uygulamalarını yüklemenizden kaynaklanan hizmet kesintileri;
   4. Ziyaretçilerin web sitenize erişmesini engellemeyen ancak yalnızca dosya transferi protokolü (“FTP”) ve e-posta gibi sistemler aracılığıyla yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın web sitenizde değişiklik yapabilmenizi etkileyen hizmet kesintileri veya
   5. Elektrik kesintileri, telekomünikasyon veya dijital iletim bağlantısı kesintisi veya arızası, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ tıkanıklığı veya diğer arızalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın makul kontrolümüz dışında gerçekleşen veya tarafımızdan makul olarak öngörülemeyecek hizmet kesintileri.

Aşağıdaki Mücbir Sebep hükümlerine bağlı olarak, ücretli hizmetler için %99,999 kullanılabilirlik oranıyla bir hizmet çalışma süresi garantisi (“Hizmet Çalışma Süresi Garantisi”) sunar (aşağıda tanımlanmıştır). Hizmet Çalışma Süresi Garantisi kapsamındaki hizmette herhangi bir Kesinti (aşağıda tanımlanmıştır) için hizmet kredileri alırsınız. Hizmet kredileri, etkilenen Hizmet'in şartlarına genişletme olarak uygulanabilir. Hizmet Çalışma Süresi Garantisi, her iki tarafın da Hizmet'i düzgün bir şekilde yapılandırıp test edebilmesi için Hizmet Çalışma Süresi Garantisi kapsamındaki Hizmet'i satın almanızdan (14) gün sonra geçerli olacaktır.

Tanımlar. Hizmet Çalışma Süresi Garantisi için aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

   1. “Global Ad Sunucusu Altyapısı”: Hizmetlerin sunulmasından sorumlu sistemler (sunucular, donanım ve ilişkili yazılımlar) grubudur. Global Ad Sunucusu Altyapısı; web tabanlı kullanıcı arayüzleri, bölge transfer mekanizmaları, güncelleme sistemleri veya müşteri tarafından erişilebilen diğer veri erişimi veya kullanma yöntemlerini içermez.
   2. “%99,999 kullanılabilirlik”: Global Ad Sunucusu Altyapısı'nın, DNS sorgularına zamanın %99,999 oranında yanıt vermek için hazır olacağına ilişkin bir garantidir.
   3. “Kesinti”: Global Ad Sunucusu Altyapısı'nın %99,999 kullanılabilirlik sunmadığı bir dönemdir.

İstisnalar. Hizmet Çalışma Süresi Garantisi amaçlarıyla aşağıdaki olaylara bağlı kapalı kalma süresi, Kesinti olarak değerlendirilmeyecektir:

   1. Müşterinin yirmi dört (24) saat önceden bilgilendirildiği ve Genel Ad Sunucusu Altyapısı'nda yapılan bakımlar olarak tanımlanan “Düzenli ve Planlı Bakım” nedeniyle oluşan hizmet kesintileri. Düzenli ve Planlı Bakımlarla ilgili e-posta bildirimleri müşterinin kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir;
   2. Özel komut dosyası kullanma, kodlama, programlama veya yapılandırmalardan kaynaklanan hizmet kesintileri;
   3. Üçüncü taraf uygulamalarını yüklemenizden kaynaklanan hizmet kesintileri;
   4. Ziyaretçilerin web sitenize erişmesini engellemeyen ancak yalnızca dosya transferi protokolü (“FTP”) ve e-posta gibi sistemler aracılığıyla yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın web sitenizde değişiklik yapabilmenizi etkileyen hizmet kesintileri veya
   5. Elektrik kesintileri, telekomünikasyon veya dijital iletim bağlantısı kesintisi veya arızası, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ tıkanıklığı veya diğer arızalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın makul kontrolümüz dışında gerçekleşen veya tarafımızdan makul olarak öngörülemeyecek hizmet kesintileri.

Yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak bir olayın Kesinti olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirleriz.

Yasal Çözümler. Hizmet Çalışma Süresi Garantisi amaçlarıyla müşteri bir Kesinti'nin farkına varırsa müşteri, Kesinti'nin başlamasından itibaren beş (5) gün içinde teknik destek hizmetlerimize çağrı açabilir. Bir Kesinti'nin gerçekleştiğine karar vermemiz durumunda müşteri, etkilenen tüm Hizmetler için iki (2) aylık tutarda bir hizmet kredisi alacaktır. Hizmet kredisi, etkilenen Hizmetler'in süresine bir uzatma olarak uygulanır. Hizmet Çalışma Süresi Garantisi kapsamında, bir müşterinin Hesabı, ayda bir seferden fazla kredi almayacaktır.

Hizmet kredisi kazanmak için etkilenen Hizmetler için güncel ve geçerli bir aboneliğinizin yanı sıra bizimle iyi durumda bir Hesabınız olması gerekir. Hizmet kredileri, Hizmet Çalışma Süresi Garantisinin yerine getirilmediği Hizmetlerin haricinde başka bir ücret veya Hizmet için geçerli olmayacaktır. Birden fazla Hizmet aboneliği olan müşteriler, etkilenmeyen Hizmetler için kredi almayacaktır. Burada belirtilen çözümler, Hizmet Çalışma Süresi Garantisi'ni yerine getirmememiz durumunda sağlanacak tek ve son çözümler olacaktır.

Taraflardan birinin, bu Sözleşme kapsamındaki somut yükümlülüklerini Mücbir Sebep ile yerine getirememesi durumunda, bu yükümlülükler Mücbir Sebep durumu devam ettiği sürece, Mücbir Sebep'in mümkün olan en kısa sürede giderilmesi koşuluyla askıya alınır. “Mücbir Sebep”; doğal afetler, yangın veya sel, savaş, terör, devlet düzenlemeleri, bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinin ardından çıkarılan veya uygulanan politikalar ve işlemler ya da iş, telekomünikasyon veya diğer hizmetlerde kesinti ya da azalma da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bir tarafın makul kontrolü dışında gerçekleşen herhangi bir olaydır.

Hizmetleriniz Alan Adı Sistem Güvenliği Uzantıları'nı (“DNSSEC”) içeriyorsa alan adlarınızı DNSSEC ile güvence altına alınabilirsiniz. DNSSEC, sizi sahte DNS verilerine karşı koruyarak web sitenizin ziyaretçilerinin, bilgisayar “korsanları” tarafından sahte bir web sitesine yönlendirilmemesini sağlamak için tasarlanmıştır.

DNSSEC, açık anahtarlı kriptografi kullanarak çalışır. Anahtarların eşleşmemesi durumunda bir ziyaretçinin web siteniz için yaptığı aramanın başarısız olabileceğini (ve web sitesi bulunamadı hatasıyla sonuçlanabileceğini) ve bu konuda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmeyeceğimizi kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca DNSSEC yanıtlarında kimlik doğrulaması gerçekleştirilir ancak bu yanıtlar şifrelenmez. DNSSEC'nin veriler için güvenlik sağlamadığını ve bu konuda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmeyeceğimizi kabul ve beyan edersiniz.

Herhangi bir sunucuda herkese açık yinelemeli bir DNS hizmetinin çalıştırılmasına izin vermemekteyiz. Tüm yinelemeli DNS sunucuları, yalnızca dahili ağ erişimine ve sınırlı sayıda IP adresine izin verecek şekilde güvence altına alınmalıdır. Herkese açık DNS hizmetlerinin mevcut olup olmadığını tespit etmek için etkin olarak tarama yapar ve ağdan bu kısıtlamayı ihlal eden tüm sunucuları kaldırma hakkımızı saklı tutarız.

Alan Adı Koruması. Alan Adı Koruması hizmeti genel olarak size şunları yapma olanağı sağlar:

   • Domains By Proxy bilgileriyle WHOIS Dizini’ndeki kişisel bilgilerinizi değiştirme,
   • Her alan adı için, yönlendirebileceğiniz, filtreleyebileceğiniz veya engelleyebileceğiniz özel bir e-posta adresi oluşturma ve
   • Hesabınızdaki alan adını kilitleme.

Alan Adı Koruması hizmetine yönelik özellikler, şu amaçlarla tasarlanmıştır: Alan adıyla ilgili istenmeyen e-postaları engellemek, kimliğinizi üçüncü taraflardan korumak ve çoğu yanlışlıkla yapılan veya kötü niyetli alan adı transferlerine izin vermemek için 2 Adımlı Doğrulama yoluyla daha yüksek bir güvenlik düzeyi eklemek. Bu Sözleşmenin 2. Bölümünde (xi) belirtildiği üzere, belirli pazarlarda, ülkelerde ve bölgelerde veya belirli TLD'lerde özel veya proxy TLD kayıtları satın almanıza izin verilmeyebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Alan Adı Koruması alımınız ve kullanımınız da Alan Adı Proxy Sözleşmesi şartlarına tabidir.

Ekstra Alan Adı Koruması (eski adıyla Tam Alan Adı Gizliliği ve Koruması).Ekstra Alan Adı Koruması hizmeti genel olarak size şunları yapma olanağı sağlar:

   • Domains By Proxy bilgileriyle WHOIS Dizini’ndeki kişisel bilgilerinizi değiştirme,
   • Her alan adı için, yönlendirebileceğiniz, filtreleyebileceğiniz veya engelleyebileceğiniz özel bir e-posta adresi oluşturma,
   • Alan adı otomatik yenilenecek biçimde ayarlandığında, kredi kartının süresinin dolması veya geçersiz ödeme yöntemi nedeniyle alan adının yanlışlıkla kaybedilmesini önleme ve
   • Hesabınızdaki alan adını kilitleme.

Tam alan adı gizliliği ve koruma hizmetine yönelik özellikler, şu amaçlarla tasarlanmıştır: Alan adıyla ilgili istenmeyen e-postaları engellemek, kimliğinizi üçüncü taraflardan korumak ve çoğu yanlışlıkla yapılan veya kötü niyetli alan adı transferlerine izin vermemek için 2 Adımlı Doğrulama yoluyla daha yüksek bir güvenlik düzeyi eklemek. Bu Sözleşmenin 2. Bölümünde (xi) belirtildiği üzere, belirli pazarlarda, ülkelerde ve bölgelerde veya belirli TLD'lerde özel veya proxy TLD kayıtları satın almanıza izin verilmeyebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Tam Alan Adı Gizliliği ve Koruması alımınız ve kullanımınız Alan Adı Proxy Sözleşmesi şartlarına tabidir ve bu kapsamda yönetilir.

Üst Düzey Alan Adı Koruması ve Güvenliği. Gizlilik ve kurumsal koruma hizmeti, Tam Alan Adı Gizliliği ve Korumasına yönelik tüm özellikleri içermekte olup, genel olarak şu eylemleri gerçekleştirmenizi sağlar: (i) Otomatik yenileme ayarının etkin olduğu alan adlarında, süresi dolan bir kredi kartı veya geçersiz bir ödeme yöntemi nedeniyle alan adının hata sonucu kaybedilmesini önlemek; (ii) hesabınızda alan adınızı kilitlemek; ve (iii) Web Sitesi Güvenliği Temel planını etkinleştirmek. Gizlilik ve kurumsal koruma hizmetinin özellikleri, şu amaçlarla tasarlanmıştır: Alan adıyla ilgili istenmeyen postaları engellemek; kimliğinizi üçüncü taraflardan korumak; ayrıca, çoğu yanlışlıkla veya kötü niyetli alan adı transferlerine izin vermemek için 2 Adımlı Doğrulama yoluyla daha yüksek bir güvenlik düzeyi eklemek; ve Web Sitesi Güvenliği Temel planı ile alan adı koruması sağlamak. Bu Sözleşmenin 2. Bölümünde (xi) belirtildiği üzere, belirli pazarlarda, ülkelerde ve bölgelerde veya belirli TLD'lerde özel veya proxy TLD kayıtları satın almanıza izin verilmeyebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Üst Düzey Koruma ve Güvenlik özelliğini satın alma ve kullanma süreciniz, Alan Adı Proxy Sözleşmesi ve Web Sitesi Güvenliği Kullanım Şartları uyarınca yönetilir.

Ticari Marka Koruyucu (Beta) Ticari Marka Koruyucu alan adınızın, (i) üç ayda bir ana sayfadaki ticari markaları içeren ana sayfanızın kaydını (“Ekran Yakalama”) otomatik olarak alan ve (ii) kaydın güvenli olduğundan emin olmak için blockchain teknolojisini kullanan Ekran Yakalamalarının kanıtlarına ait zaman damgalarını ve kayıtları alan, ücretsiz bir beta özelliğidir. Ticari Marka Koruyucu aynı zamanda marka varlıklarınızı kontrol panelinizde kataloglamanıza yardımcı olacak üç (3) ayrı ticari marka tanımlamanıza olanak tanır. Ticari Marka Koruyucu, DCHOST tarafından sağlanan sunucularda Ekran Yakalamalarını saklar ancak Ekran Yakalamalarını analiz etmez, düzenlemez veya değişiklik yapmaz. Ticari Marka Koruyucu, Ekran Yakalamalarının belirli bir zamandaki varlığını kanıtlayan bir blockchain üzerinde Ekran Yakalamalarının dijital imzasını saklar, ancak Ekran Yakalamalarının kendisini blockchain üzerinde saklamaz. Ticari Marka Koruyucu tarafından alınan Ekran Yakalamalarının geçmiş kaydını gösteren bir rapor isteyebilirsiniz. Ticari Marka Koruyucu kullanımını dilediğinizde iptal edebilir ve Ekran Yakalamalarının geçmiş kaydını silebilirsiniz. Ekran Yakalamalarınız, “Verilerimi Sakla” işlevini devre dışı bırakmanızı takip eden 24 saat sonra silinecektir. 24 sat sonra bu işlevi yeniden etkinleştirirseniz, Ekran Yakalamalarınız geri alınabilir. DCHOST, Beta işlevi herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle iptal edebilir. TİCARİ MARKA KORUYUCU KULLANIMINIZIN, DEVLETE AİT BİR TİCARİ MARKA KURUMUNDAN “RESMİ” BİR TİCARİ MARKA KAYDI İLE SONUÇLANMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. TİCARİ MARKA KORUYUCUNUN HUKUKİ BİR HİZMET OLMADIĞINI VE TİCARİ MARKA HAKLARINIZI EN İYİ ŞEKİLDE KORUMA HAKKINDA ÖNERİ ALMAK İÇİN BİR TİCARİ MARKA AVUKATINA DANIŞMANIZ GEREKTİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. DCHOST TİCARİ MARKA KORUYUCU İLE ALINAN EKRAN YAKALAMALARININ VEYA KAYITLARIN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ DAHİL, HİÇBİR KONUDA GARANTİ VERMEZ VEYA BEYANDA BULUNMAZ.


12. ÖN KAYITLAR

Bir alan adının ön kaydı için başvuru gönderirseniz, DCHOST adın sizin için güvence altına alınacağı veya güvence altına alınırsa alan adına hemen erişebileceğiniz garantisini vermez. DCHOST kayıt öncesi hizmetler için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanabilir.


13. .BIZ KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Alan Adı Anlaşmazlık Politikası. Bizimle bir .BIZ alan adı ayırttıysanız veya kaydettirdiyseniz, Alan Adı Anlaşmazlık Politikamıza ek olarak .biz TLD için geçerli olan Kısıtlamalar Anlaşmazlık Çözümü Politikamızı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu belgelerde belirtilen şartlar ve koşulların bağlayıcılığını kabul ettiğinizi onaylarsınız.

RDRP, bir alan adının iş veya ticaret amacıyla kullanılmadığı iddialarının ICANN tarafından yetkilendirilmiş bir sağlayıcı aracılığıyla ayrı ayrı değerlendirilmesinin bağlı olduğu şartları belirlemektedir. Kayıt Operatörü, belirli bir alan adının özellikle iş veya ticaret amaçlarıyla kullanılıp kullanılmadığını veya alan adının SUDRP veya UDRP süreçlerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını incelemez, izlemez veya diğer türlü doğrulamaz.

Bir Yıllık Kayıt. Bir .BIZ alan adına kaydoluyorsanız ve bir yıllık kayıtlar için geçerli özel fiyatlandırmadan yararlanmayı seçerseniz, bize yenilemek istemediğinizi bildirmediğiniz sürece ilk yılın sonunda kayıtlı Ödeme Yönteminizden ödeme alarak alan adınızı ek bir yıllık süreyle yenileriz. Alan adınızın süresinin dolma tarihinden önce size bildirim gönderilir ve bir yıllık yenilemeyi kabul etme veya reddetme fırsatı sunulur. Bir yıllık .BIZ alan adınızı ikinci bir yıl için yenilememeye karar vermeniz durumunda alan adı kaydınız otomatik olarak bize geçer ve bu alan adının kaydına ilişkin tüm haklarını kazanırız. İlk yıl içinde .BIZ alan adınızı silmeniz veya transfer etmeniz durumunda sizden ikinci yılın yenileme ücretlerinin otomatik olarak alınacağını kabul etmiş olursunuz.


14. .INFO KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Bir Yıllık Kayıt. Bir .INFO alan adına kaydoluyorsanız ve bir yıllık kayıtlar için geçerli özel fiyatlandırmadan yararlanmayı seçerseniz, bize yenilemek istemediğinizi bildirmediğiniz sürece ilk yılın sonunda kayıtlı Ödeme Yönteminizden ödeme alarak alan adınızı ek bir yıllık süreyle yenileriz. Alan adınızın süresinin dolma tarihinden önce size bildirim gönderilir ve bir yıllık yenilemeyi kabul etme veya reddetme fırsatı sunulur. Bir yıllık .INFO alan adınızı ikinci bir yıl için yenilememeye karar vermeniz durumunda alan adı kaydınız otomatik olarak bize geçer ve bu alan adının kaydına ilişkin tüm haklarını kazanırız. İlk yıl içinde .INFO alan adınızı silmeniz veya transfer etmeniz durumunda sizden ikinci yılın yenileme ücretlerinin otomatik olarak alınacağını kabul etmiş olursunuz.

15. .NAME KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Savunma Amaçlı Kayıt. Savunma Amaçlı Kayıt, ticari markaların ve hizmet markalarının korunması için tasarlanmış bir kayıttır ve bir üçüncü tarafın, bir ticari markanın bir türevini veya aynısını kaydetmesinin engellenmesi için verilebilir. Kaydolmak istediğiniz ad Savunma Amaçlı Kayıt kapsamındaysa üç (3) seçeneğiniz mevcuttur: (i) Adın bir türevine kaydolabilirsiniz, (ii) Uygunluk Gereksinimleri Anlaşmazlık Çözümü Politikası kapsamında Savunma Amaçlı Kayıt'a itiraz edebilirsiniz veya (iii) Savunma Amaçlı Alan Adı Sahibi’nden İzin isteyebilirsiniz. GNR Whois veritabanında listelenen Savunma Amaçlı Alan Adı Sahibine başvurarak .NAME alan adına kaydolmak için İzin isteyebilirsiniz. Savunma Amaçlı Alan Adı Sahibi izin verirse, izin verdiğini yazılı olarak onaylamalıdır. Savunma Amaçlı Alan Adı Sahibi izin vermezse ERDRP kapsamında Savunma Amaçlı Kayıt'a itiraz etmek isteyebilirsiniz.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası. Referans olarak bu belgeye dahil edilen .NAME Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına tabi olmayı kabul edersiniz. Diğer sınırlamalarla birlikte bu politika, Spam faaliyetlerinde bulunmak için .NAME E-postanızı kullanmanızı yasaklar. Tek seferde .NAME alan adınızdan en fazla beş yüz (500) ileti göndermekle sınırlandırılırsınız.

16. .REISE KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

.REISE olarak kaydedilen Alan Adları ilk Kayıt tarihinden itibaren altı ay içinde seyahat konularına özel amaçlarla kullanılmalıdır, örn. bir işlev gerçekleştirmek için veya İnternet için kullanılmalıdır.

17. .SEXY KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

.SEXY alan adı ana veya üst seviye dizininden görüntülenecek şekilde, reşit olmayan biri tarafından görüntülenmeye uygun olmayan içeriklere izin vermeyeceksiniz. Netlik sağlanması amacıyla, .SEXY alan adı ana veya üst seviye dizininde görüntülenen içerikler, kullanıcı http://example.sexy veya http://www.example.sexy. konumuna giderse anında görünür olur. .SEXY Kayıtlı Ad tarafından başka bir sayfa veya alt dizinde bulunan içeriklere kısıtlama uygulanmaz.

18. ÜLKE KODU ÜST DÜZEY ALAN ADLARI

Başvurduğunuz her bir ccTLD için uygunluk gereksinimlerini karşıladığınızı beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca söz konusu ccTLD için tüm kayıt kurallarına, politikalara ve sözleşmelere tabi olmayı kabul edersiniz. Bunlar; ccTLD sağlayıcıyı tazmin etmeyi kabul etmeyi, ccTLD sağlayıcının yükümlülüğünü sınırlamayı ve anlaşmazlıkların, söz konusu ülkenin yasalarına göre çözülmesi gerekliliğini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

(A) .AU KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER
.au Kayıtları (com.au, net.au ve org.au dahil) aşağıdaki ek şart ve koşullarla yönetilir:

auDA. auDA , alan adları yöneticisi .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340 anlamına gelir. Alan Adı Kayıt Kuruluşu, yalnızca gerekli olduğu ölçüde olmak üzere, yalnızca AuDA'nın, bu Sözleşme kapsamında kendisine atfedilen haklardan ve güvencelerden yararlanmasını sağlamak amacıyla auDA'nın aracısı görevi görür. auDA, bu sözleşmenin üçüncü taraf lehtarıdır.

auDA Tarafından Yayınlanan Politika. auDA Tarafından Yayınlanan Politikalar zaman zaman auDA tarafından kendi web sitesinde oluşturulan ve yayınlanan belirtimler ve politikalar anlamına gelir.https://www.auda.org.au auDA Tarafından Yayınlanan Politikalar bu Sözleşme'ye dahil edilip onun bir parçasını teşkil ettiğinden bunların tümüne uymanız gerekir. auDA Tarafından Yayınlanan Politika ile bu Sözleşme arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda bu tutarsızlık ölçüsünde, auDA Tarafından Yayınlanan Politika öncelik kazanır. auDA Tarafından Yayınlanan Politikalar uyarınca: (1) tüm alan adları için geçerli olan zorunlu koşulların ve şartların mevcut olduğunu; (2) lisansların ve bu şartlar ve koşulların bu Sözleşmeye dahil edilerek onun bir parçası haline geldiğini; (3) .au Anlaşmazlık Çözümü Politikası'na tabi olduğunuzu ve uymanız gerektiğini ve (4) auDA'nın bir .au alan adının kaydını silebileceğini veya iptal edebileceğini kabul edersiniz.

auDA'nın Yükümlülükleri ve Tazmini. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, auDA, auDA'nın, çalışanlarının, aracılarının veya yüklenicilerinin davranışı veya ihmali kaynaklı veya bunların bir sonucu olarak veya bunlarla bağlantılı olarak Alan Adı Sahibinin zarar görebileceği her türlü doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, cezai veya emsal teşkil eden kayıp veya zarara karşı (kullanım kaybı, kâr kaybı, kullanıcı verilerinin bozulması, işlerin yarıda kesilmesi veya dolaylı masraflar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yükümlü olmayacaktır. Alan Adı Sahibi, auDA'yı, çalışanlarını, aracılarını ve yüklenicilerini, Alan Adı Sahibinin .au alan adını kaydı veya kullanımıyla ilgili veya bağlantılı her türlü hak talebi veya yükümlülük için tazmin etmeyi ve korumayı kabul eder. Bu belgede yer alan hiçbir hüküm, Ticaret Uygulamaları Kanunu 1974'ün işleyişini hariç tutmayı amaçlamamaktadır.

(B) .CA KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER
CIRA'nın Alan Adı Sahibi Sözleşmesi'ne taraf olmadığınız ve tabi olmayı kabul etmediğiniz sürece, seçilen alan adınızın kaydının CIRA'ya ilk başvurunuzda geçerli olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

CIRA Onaylı Alan Adı Kayıt Kuruluşu. Alan adı kayıt kuruluşunun artık CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu olmaması, CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak sertifikasının askıya alınması veya feshedilmesi ya da CIRA ile Alan Adı Kayıt Kuruluşu arasındaki Alan Adı Kayıt Kuruluşu Sözleşmesi'nin feshedilmesi veya süresinin dolması durumunda alan adı kayıt kuruluşu bunu size vakit kaybetmeden bildirecektir. CIRA; bu askıya alma, fesih veya süre dolma durumu ile ilgili web sitesinde bildirim yayınlayabilir ve CIRA, uygun gördüğü takdirde söz konusu alan adı sahiplerine bildirimde bulunabilir. Alan adı kayıt kuruluşunun artık CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu olmaması, CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak sertifikasının askıya alınması veya feshedilmesi ya da CIRA ile Alan Adı Kayıt Kuruluşu arasındaki Alan Adı Kayıt Kuruluşu Sözleşmesi'nin feshedilmesi veya süresinin dolması durumunda, size CIRA'nın o zaman geçerli olan Kayıt PRP'sine uygun şekilde (i) Alan Adı Kayıt Kuruluşu veya (ii) CIRA tarafından daha erken gönderilen bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Alan Adı Kayıt Kuruluşunuzu yeni bir CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu'na geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır ancak alan adı kayıtlarınızdan herhangi birinin süresi, söz konusu bildirimin alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde dolacak şekilde planlandıysa yeni bir CIRA sertifikalı alan adı kayıt kuruluşuna kaydolmak ve söz konusu alan adı kayıtlarını Kayıt PRP'sine uygun şekilde yenilemek için kayıtların yıldönümü tarihinden itibaren otuz (30) günlük süreniz mevcuttur.

Ücretlerin ödenmesinde kullanılacak CIRA Mevduat Hesabı'nda, alan adı kayıt kuruluşu tarafından ödenen paranın yetersiz olması durumunda CIRA'nın kendi takdirine bağlı olarak alan adı kayıt kuruluşundan alan adı kayıt başvurularını kabul etmeyi durdurabileceğini, alan adı kayıt kuruluşu tarafından istenen alan adı kayıtlarını, transferleri, yenilemeleri, değişiklikleri ve iptal işlemlerini yerine getirmeyi durdurabileceğini ve alan adı kayıt kuruluşu tarafından istenen ve ödemesi tam olarak yapılmamış faturalandırılan diğer işlemleri gerçekleştirmeyi durdurabileceğini ve CIRA'nın, CIRA ile Alan Adı Kayıt Kuruluşu arasındaki Alan Adı Kayıt Kuruluşu Sözleşmesi'ni feshedebileceğini kabul ve beyan edersiniz.

.CA ASCII ve IDN alan adı değişkenleri paketlenir ve tek bir alan adı sahibi için saklanır. Alan adı sahiplerinin, tüm değişkenleri bir pakete kaydetmesi gerekmez ancak tüm kayıtlı değişkenlerin tek bir alan adı kayıt kuruluşunda kaydedilip yönetilmesi gerekir. Kaydedilen her bir değişken için bir kayıt ücreti tahakkuk eder. Ayrıca bir pakete birden fazla .CA alan adı (ASCII ve IDN) kaydederken alan adı sahibi bilgilerinizin aynı olması gerekir. Değişkenler başka alan adı kayıt kuruluşlarına kayıtlıysa veya alan adı sahibi bilgileri eşleşmiyorsa bu, "kullanılamayan" bir arama sonucuna, kaydın gecikmesine veya başarısız olmasına neden olabilir. Bilgiler eşleşmiyorsa doğrulama gerekir; bu işlem, yedi iş gününe kadar sürebilir ve alan adının kullanılabilirliğini geciktirebilir.

(C) .CN KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER
.CN uzantısı sınırlı bir TLD'dir, yani başvurular, Çin Halk Cumhuriyeti’nin gerektirdiği şekilde hem alan adı kontrolüne hem de gerçek ad doğrulamasına tabidir. Bu nedenle, .CN kayıtları aşağıdaki ek şartlara tabidir:

Doğrulama, Kayıt ve Aktivasyon. Bir alan adının Çin hükümeti tarafından kaydedilmesine izin verilmiyorsa, bizim tarafımızdan izin verilmediği belirlenmişse, Kayıt Operatörü ve/veya bu tür hizmetler için kullanılan 3. taraf sağlayıcıdan yararlanılmışsa (iki tarafın da takdir yetkisine bağlı olmak üzere), kayıt başvurusu başarılı olmaz. Böyle bir durumda alan adı silinir ve aşağıda açıklanan para iadesi hakkından yararlanabilirsiniz.

İzin verilirse, Kayıt işlemi devam edebilir ancak biz ve Kayıt Kuruluşu tarafından istenen geçerli belgeleri (kayıt işlemi sırasında açıklanan işlemler ile) iletmediğiniz durumda, .CN alan adı etkin hale getirilmeyebilir (örneğin İnternet üzerinde kullanılamaz). Aşağıda doğrulama için kabul edilen belge formları sıralanmıştır:

   • Çin: Oturma belgesi, geçici oturma belgesi, iş yeri ruhsatı veya kuruluş kodu belgesi
   • Hong Kong/Makau: Oturma belgesi, ehliyet, pasaport veya iş yeri ruhsatı
   • Singapur: Ehliyet, pasaport veya iş yeri ruhsatı
   • Tayvan: Oturma izni belgesi, sürücü belgesi ya da işletme ruhsatı
   • Diğer Ülkeler/Bölgeler: Ehliyet veya pasaport

Bize iletilen belgeler bizim tarafımızdan kullanılır ve yalnızca gerçek ad doğrulaması amacıyla Alan Adı Kayıt Kuruluşu ile paylaşılır ve Gizlilik Politikamıza tabidir. Bir .CN alan adı kaydettirerek, verilerinizin ABD'deki sunucularda veya Çin Halk Cumhuriyeti'nin dışındaki sunucularda saklanabileceğini açıkça kabul edersiniz.

Para İadeleri. .CN Kayıtları için para iadelerine yalnızca (i) alan adı için başvuruda bulunulması Çin hükümeti tarafından izin verilmediğinde; veya (ii) herhangi bir nedenle, Kayıttan sonraki ilk beş (5) gün içinde (yani, Çin hükümeti tarafından izin verilen kabul edildikten sonra) herhangi bir nedenle iptal etme niyetinizi bize bildirirseniz izin verilir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, örneğin gerçek ad doğrulamasının başarılı olmaması veya Çin hükümetinin Kayıttan sonra alan adı kaydının yapılmaması (ve bizi silmeye yönlendirmesi) yönünde karar vermesi halinde karar vermesi dahil olmak üzere, Kayıt tarihinden itibaren beş (5) gün sonra hiçbir koşulda para iadesi yapılmasına izin verilmeyecektir.

(D) .JP KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER
Kayıt Sınırlamaları. Japonya'da bir ev veya iş adresinizin bulunduğunu beyan ve garanti edersiniz. Belirli alan adlarının ayrılmış olduğunu ve yalnızca belirli tarafların kaydedebileceğini kabul edersiniz. Bunlar, şu alan adlarını içerir: (i) ICANN tarafından belirlenen ccTLD'ler harici TLD'ler; (ii) büyükşehir, il ve belediye etiketleri olarak tanımlanmış olan coğrafi türdeki .JP alan adları; (iii) birinci ve ikinci düzey eğitim kuruluşlarının adları; (iv) internet yönetimiyle ilgili kuruluşların adları; (v) .JP alan adı işlemleri için gerekli olan alan adları ve (vi) ASCII koduna dönüştürülmüş Japonca alan adlarıyla karıştırılabilecek karakter dizeleri. .JP Ayrılmış Alan Adları listesini burada bulabilirsiniz.

Her Zaman Çevrimiçiyiz.

İşletmenize veya çalışma ekibinize yardımcı olmak için buradayız.