Alan Adı Gizlilik Sözleşmesi

DC HOST Alan Adı Gizlilik Sözleşmesi.
SON GÜNCELLEME: 12.08.2021

Evrensel Hizmet Sözleşmesi

Bir Türkiye ve Delaware Şirketi olan DC HOST INC, ("DCP") Hizmetlerini ve/veya web sitesini kullanarak (aşağıda tanımlandığı gibi) burada ve DCP gizlilik politikasında belirtilen tüm şartları ve koşulları kabul edersiniz. Referans alınan bu şartlara ve koşullara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. DCP'nin web sitesinde değiştirilen şartları yayınlamak kaydıyla istediği zaman bu Sözleşmede değişiklik yapabileceğini ve DCP tarafından sağlanan hizmetlerde değişikliğe neden olan tüm yeni, farklı veya ek özelliklerin otomatik olarak bu Sözleşme kapsamında olacağını kabul edersiniz. Bunun sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiyorsanız veya bu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına ve buradaki tüm değişikliklere itiraz ediyorsanız DCP hizmetlerini kullanmayın veya bunlara erişmeyin. Sözleşmede böyle bir değişiklik yapıldıktan sonra DCP hizmetlerini ve web sitesini kullanmaya devam ediyor olmanız, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu Sözleşme DCP ve siz, mirasçılarınız, vekilleriniz, aracılarınız ve yüklenicileriniz ("Siz") arasında kabul edilir ve elektronik olarak yürürlüğe girdikten sonra geçerli olur. Bu Sözleşme DCP ile ilişkinizin şartlarını ve koşullarını, DCP hizmetlerini kullanımınızı belirler, Siz ve DCP arasındaki Sözleşmenin bütününü oluşturur. DCP Hizmetlerini kullanarak bu Sözleşmenin tüm şartlarını ve koşullarını okuyup anladığınızı, sizin için bağlayıcı olduğunu kabul edersiniz ve bu Sözleşmenin şartlarının şu taraflarca yapılan işlemler söz konusu olduğunda bağlayıcı olacağını kabul edersiniz:

 1. Kendi adınıza;
 2. Aracınız konumunda olan herkes; ve
 3. Yapılan işlemlerin Sizin adınıza ve/veya onayınızla yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın, DCP ile kurduğunuz hesabı kullanan herkes.

Sizin adınıza hareket eden ve DCP hizmetlerini kullanan veya satın alan üçüncü taraflarca yapılan beyanların sizin için bağlayıcı olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca, DCP web sitesindeki veya DCP tanıtım materyallerindeki genel ifadelerin DCP için bağlayıcı olmayacağını kabul edersiniz. İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ("ICANN") (Yeknesak Uyuşmazlık Çözüm Sistemi ("Uyuşmazlık Çözüm Sistemi") ve Alan Adı Kayıt Kuruluşu -yani alan adı kaydını yaptığınız ICANN-onaylı kişi veya kuruluş- dahil) tarafından yayımlanan şartlara ve koşullara uyacağınızı kabul edersiniz.

1 . DCP'NİN ÖZEL KAYIT HİZMETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

DCP’nin iş ortağı Alan Adı Kayıt Kuruluşu aracılığıyla DCP’nin özel kaydına abone olduğunuzda, DCP herkese açık “Whois” dizininde Sizin bilgileriniz yerine kendi iletişim bilgilerini görüntüler. DCP, bu Sözleşme’nin 4. Bölümüne tabi olarak, Adınızı, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı gizli tutacaktır. Aşağıdaki bilgiler (ve kişisel bilgileriniz hariç) ICANN politikası ile belirlendiği gibi "Whois" dizininde herkese açık şekilde kullanılabilir olacaktır:

  i. Alan adının ve vekil e-posta adresinin vekil Alan Adı Sahibi olarak DCP'nin adı, vekil Alan Adı Sahibinin iletişim bilgileri için telefon numarası ve posta adresi;
  ii. Alan adı kayıt bilgileri teknik ilgili kişisinin proxy posta adresi ve telefon numarası;
  iii. Alan adı kaydının yönetici ilgili kişisinin proxy e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası;
  iv. Alan adı kaydı faturasının ilgili kişisinin proxy e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası;
  v. Alan adı için belirlediğiniz birincil ve ikincil alan adı sunucuları;
  vi.Alan adının orijinal kayıt tarihi ve sona erme tarihini ve
  vii. Alan Adı Kayıt Kuruluşu kimliği.

2 . SAHİP OLDUĞUNUZ ALAN ADI KAYDINDAN TAM OLARAK YARARLANMA

DCP, "Whois" dizininde belirlediğiniz her bir alan adı kayıt bilgilerini Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak görüntüleyecek olmasına rağmen aşağıdaki Bölüm 4 uyarınca, her bir alan adı kayıt bilgileriyle ilişkili alan adı kayıt bilgilerinden yararlanmaya devam edeceksiniz:

  i. Her bir alan adı kayıt bilgisiyle ilişkili DCP hizmetinin iptalini gerektireceğinden her alan adı kayıt bilgisini satma, transfer etme veya atama hakkı;
  ii. Her alan adı noktası için birincil ve ikincil alan adı sunucusu belirleme de dahil olmak üzere her alan adı kaydının kullanımını kontrol etme hakkı;
  iii. Her bir alan adının kayıt bilgilerini iptal etme hakkı;
  iv. Sözleşme bilgileriniz "Whois" dizininde listelendiğinden her bir alan adı kaydıyla ve/veya DCP gizli hizmetlerinizle ilişkili DCP hizmetlerini iptal etme hakkı; ve
  v. Süresinin sona ermesi durumunda her bir alan adı kayıt bilgilerini yenileme hakkı, Alan Adı Kayıt Kuruluşunun geçerli kurallarına ve politikalarına tabidir.

3 . KİŞİSEL BİLGİLER VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ; BEYAN VE GARANTİLER; HESAP GÜVENLİĞİ

Kişisel Bilgiler ve Bildirim Yükümlülükleriniz

DCP'nin hizmetlerini kullandığınız her alan adı için şu konularda doğru ve güncel bilgiler sağlayacağınızı kabul edersiniz:

 1. Alan adı kaydının Alan Adı Sahibi ilgili kişisi için adınız, e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
 2. Alan adı kaydının teknik ilgili kişisinin e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
 3. Alan adı kaydının yönetici ilgili kişisinin e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
 4. Alan adı kaydının fatura irtibat kişisinin e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları ve
 5. talep edildiğinde kimlik doğrulaması için devlet tarafından verilen fotoğraflı kimlik ve/veya devlet tarafından verilen kurumsal kimliğinizi vermeyi kabul edersiniz.

Şunları kabul edersiniz:

 1. DCP'nin hizmetlerine abone olurken sağladığınız herhangi bir kişisel bilginin değişmesi durumunda DCP'yi üç (3) takvim günü içinde bilgilendirmek;
 2. Sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerinizin geçerliliğini belirlemek için DCP tarafından yapılan herhangi bir sorguyu üç (3) takvim günü içinde yanıtlamak ve
 3. Aşağıdaki Bölüm 5(c)'te daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, DCP'nin Size yönelik ya da Sizi ve/veya alan adı kaydınızı içeren yazışmalarla ilgili gönderdiği e-posta mesajlarını zamanında yanıtlamak.
 4. DCP hizmetlerinin alan adınıza eklendiği veya alan iptal edildiği durumlarda DCP'nin Atanan Aracınız (terim aşağıda açıklanmıştır) olarak görev yapabilmesine izin vermek ve alan adı sahibi taleplerinin değiştirilmesini kolaylaştırmak (aşağıda açıklandığı şekilde).
 5. ICANN tarafından zorunlu tutulduğu şekilde veya belirli ccTLD'lere ilişkin olarak, bu TLD'ler altında olan alan adları için Domains By Proxy (ör. Özel veya Proxy verileri) kullanımımız kısıtlanmış veya yasaklanmıştır. Bu ccTLD’Ler şu şekildedir: .ag, .am, .at, .be, .ca, .cl, .cn, .de, .dk, .es, .fi, .fm, .fr, .gg, .gr, .gs, .in, .it, .jp, .kr, .ms, .my, .no, .nu, .ph, .pl, .pt, .ru, .sc, .se, .sg, .tc, .tk, .tw, .us, .vg, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .jobs, .eu, .com.ag, .net.ag, .org.ag, .com.pl, .net.pl, .org.pl, .biz.pl, .info.pl, .com.sc, .net.sc, .org.sc, .com.au, .net.au, .com.br, .co.jp, .com.sg, .com.ph, .co.za, .co.in, .com.pt, .org.au, .net.in, .org.in, .firm.in, .gen.in, .ind.in, .com.my, .gov.co, .com.es, .com.ve, .org.ve, .com.gr, .net.my, .nom.es, .org.es, .net.br, .org.co, .co.kr, .org.my, .com.ru, .net.ru, .org.ru, .co.ve, .info.ve, .net.ve, .web.ve, .ne.kr, .net.ph, .org.ph, .nyc, .vote, .law, .blackfriday, .hiv, .tattoo, .voto, .pics, .sydney, .flowers, .lol, .amsterdam, .hiphop, .juegos, .link, .guitars, .gift, .click, .nrw, .property, .diet, .help, .sexy, .mom, .audio, .game, .christmas, .photo, .hosting, .melbourne, .re.kr. Bilgileriniz kayıt operatörü tarafından Whois veya ardıl protokolü (topluca "Whois" Dizini olarak ifade edilir) tarafından herkese açık hale getirilebilir. Bu durum GoDaddy'nin kontrolü dışındadır ve buna tabi değildir.

Kişisel bilgilerinizin her zaman güncel ve doğru olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdur.

Yenilemeler

DCP'nin Alan Adı Kayıt Kuruluşunuzun o zaman geçerli olan ücreti kredi kartınızdan çekim yapması için ayarlayacağını kabul edersiniz.

Herhangi bir nedenle DCP ve/veya Alan adınız için Alan Adı Kayıt Kuruluşu sağlanan hizmetin tam tutarını kredi kartınızdan çekemezse ya da DCP ve/veya Alan Adı Kayıt Kuruluşu sağladığınız kredi kartınızdan daha önce çekmiş olduğu ücreti tekrar çekerse, DCP ve/veya Alan Adı Kayıt Kuruluşunun, size bildirmeksizin, DCP tarafından sağlanan tüm hizmetlerin derhal iptal edilmesi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ödemeyi almak için tüm mevcut hukuki yolları deneyeceğini kabul edersiniz.

Beyanlar ve Garantiler.

DCP'ye sağladığınız tüm bilgilerin güvenilir, tam, güncel ve doğru olduğunu garanti edersiniz. Ayrıca DCP'nin özel kayıt hizmetlerini iyi niyetle kullanıyor olduğunuzu ve Alan adınızın üçüncü bir tarafın yasal haklarını ya da üçüncü tarafın ticari markasını veya ticari adını ihlal edip etmediği hakkında bilginiz olmadığını da garanti edersiniz. Ayrıca DCP tarafından sizin adınıza kaydedilen alan adını; yasal olmayan aktivitelerde bulunmak üzere kullanmayacağınızı, bu Alan Adıyla Spam göndermeyeceğinizi veya bu Alan Adına yazılım veya donanımın işlevselliğini kesintiye uğratacak, sınırlayacak veya bu işlevselliğe zarar verecek virüs, solucan, böcek, Truva atları veya başka kodlar, dosyalar veya programlar eklemeyeceğinizi garanti edersiniz.

Hesap Güvenliği

Müşteri numaranızın/oturum açma kimliğinizin ve şifrenizin gizliliğini sürdürme konusunda tamamen sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz ("Hesap Erişim Bilgileri"). Hesabınızın yetkisiz kullanımını veya herhangi bir güvenlik ihlalini DCP'ye derhal bildirmeyi kabul edersiniz. Hesap Erişim Bilgilerinizin başkası tarafından bilginiz dahilinde veya bilginiz dışında kullanılmasından kaynaklanan hiçbir kayıptan DCP'nin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Hesap Erişim Bilgilerinizin başkası tarafından kullanılması durumunda DCP veya başka bir taraf kayba uğrarsa bu durumdan sizin sorumlu olabileceğinizi kabul edersiniz. Güvenlik amacıyla, Hesap Erişim Bilgilerinizi güvenli bir yerde saklamalı ve Hesap Erişim Bilgilerinize başkalarının erişim sağlamasını engellemek üzere önlemler almalısınız. Üyeliği siz veya başkaları tarafından yapıldığı fark etmeksizin, hesabınızla ilgili tüm aktivitelerden tamamen sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. DCP, aktivitenin sizin yetki vermenizle gerçekleşip gerçekleşmediği fark etmeksizin, Hesabınızdaki her bir aktiviteden sorumlu olmaktan özellikle feragat eder.

Atanan Aracı ve Alan Adı Sahibi Değişikliği Bilgileri

"ATANAN ARACI" ÖNCEKİ ALAN ADI SAHİBİNİN VEYA YENİ ALAN ADI SAHİBİNİN KENDİ ADINA ALAN ADI SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİNİ ONAYLAMASI İÇİN AÇIK BİR ŞEKİLDE YETKİ VERDİĞİ KİŞİ VEYA VARLIK ANLAMINA GELİR. DCP HİZMETLERİ İÇİN, ALAN ADI SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ AYRICA DCP HİZMETLERİNİN BİR ALAN ADINA EKLENDİĞİ VEYA ALAN ADINDAN ÇIKARILDIĞI DURUMLARDAN DOLAYI OLUŞABİLİR. BÖYLE BİR DEĞİŞİKLİK TALEBİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA VE ICANN ALAN ADI SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI İLE UYUM SAĞLAMAK ÜZERE, SİZİN ADINIZA ALAN ADI SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPMASI İÇİN AÇIKÇA ONAY VERMEK AMACIYLA DCP’Yİ ATANAN ARACINIZ OLARAK TAHSİS ETMEYİ KABUL EDERSİNİZ.

4 . DCP'NİN HİZMETLERİNİZİ REDDETME, ASKIYA ALMA, FESHETME VE KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ İFŞA ETME HAKLARI

DCP'nin yalnızca kendi takdirine bağlı olarak Size karşı hiçbir şekilde sorumluluğu olmaksızın şu eylemler için tam hak ve yetki sahibi olduğunu anlar ve kabul edersiniz:

 1. Gizlilik hizmetini iptal etmek (bilgilerinizin “Whois” dizininde görünmesi) ve/veya DCP’ye sağladığınız Adınızı ve kişisel bilgilerinizi ifşa etmek
  1. Yasalar gerektirdiğinde, kanunun düzenlemelerine uymak veya kamu güvenliğinin menfaatine uymak için bu tür bir eylemin gerekli olduğuna inanıldığında;
  1. DCP'ye sunulan veya DCP'ye karşı makul bir dava tehdidine cevap olarak sunulan yasal sürece uymak (DCP tarafından tek başına ve mutlak takdir yetkisi ile belirlendiği şekilde) için; veya
  1. ICANN kurallarına, politikalarına veya prosedürlerine uyum sağlamak için.
 2. DCP'nin sizin adınıza alan adı sahibi olarak "Whois" dizininde listelediği alan adını kullanmanızdan kaynaklanan olası veya gerçekleşmiş tüm üçüncü taraf hak taleplerini çözmek; veya
 3.  

 4. DCP’nin gerekli olarak gördüğü diğer tüm eylemlerde bulunmak:
 5.  

  1. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ya da DCP İstenmeyen Posta Önleme Politikasını ihlal etmeniz durumunda;
  2. İlgili alan adının Kayıt ve/veya Kayıt Sağlayıcısının bütünlüğünü ve istikrarını korumak ve kayıt gerekliliklerine, şartlarına, koşullarına ve politikalarına uymak için;
  3. Geçerli yasalar, hükümet kuralları veya gereksinimleri, mahkeme celpleri, mahkeme emirleri veya yasa uygulayıcıların talepleri ile uyum sağlamak üzere;
  4. ICANN'in Uyuşmazlık Çözümü Politikası veya ICANN'in alan Adı Sahibi Değişikliği Politikasına uyum sağlamak için;
  5. DCP, ana şirketleri, bağlı şirketleri, ortakları, hissedarları, aracıları, yetkilileri, yöneticileri ve çalışanları ile ilgili herhangi bir maddi kayıp veya yasal yükümlülüğü (hukuki veya cezai) önlemek;
  6. DCP'nin sizin adınıza kaydettirdiği alan adı üçüncü bir tarafın ticari markasını, ticari adını veya diğer yasal haklarını ihlal ediyorsa; ve
  7. DCP'nin, DCP'nin hizmetlerini aşağıdaki şekillerde kullandığınızı fark etmesi durumunda (yalnızca ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak DCP tarafından belirlenen şekilde):
   • Yasa dışı olan veya yasa dışı faaliyetlerin yapılmasını teşvik eden;
   • Çocuk istismarını ya da çocuklara cinsel taciz uygulamaya yönelik materyallerin (CSAM) yayılımıyla ilgili her türlü aktiviteyi destekleyen, teşvik eden veya ;
   • Terörü, insanlara, hayvanlara veya mülklere karşı şiddeti destekleyen, teşvik eden veya içeren;
   • İstenmeyen Posta ya da izinsiz toplu e-posta ya da bilgisayar veya ağ korsanlığı veya saldırısı konularını teşvik eden veya bu faaliyetlerde bulunan;
   • 2008 Tarihli Ryan Haight Çevrimiçi Eczacılık Tüketici Koruma Yasası veya benzer bir mevzuatı ihlal etme ya da geçerli reçete olmadan reçeteli ilaçların satışının veya dağıtımının tanıtımını yapan, buna teşvik eden veya bu tür faaliyette bulunan;
   • Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;
   • Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruma karşı olan gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal eden;
   • DCP hizmetlerinin operasyonuna karışan;
   • Herhangi bir yazılımın veya donanımın işlevini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak üzere tasarlanmış veya bunları yapabilecek özelliklere sahip virüs, solucan, hata, Truva atı veya benzeri kod, dosya veya program içeren veya bunları yükleyen; veya
   • DCP veya hizmetleriyle ilgili olarak hatalı veya yanıltıcı ifadeler veya doğrulanmamış ya da karşılaştırmalı iddialar içeren.

Alan adı kaydınızdan veya DCP hizmetlerini kullanımınızdan kaynaklanan yasal veya idari davalarda DCP'nin davalı veya soruşturulan taraf olarak adlandırılması durumunda özel kayıt hizmetinizin iptal edilebileceğini, yani alan adı kayıt bilgilerinizin gösterileceğini ve kimliğinizin Alan Adı Sahibi olarak Whois dizininde açıklanacağını anlar ve kabul edersiniz.

Şu durumlarda:

 1. DCP yukarıdaki i, ii ve iii numaralı alt bölümlerde veya bölüm 5'te belirtilen eylemlerden birini uygular ve/veya
 2. DCP hizmetini herhangi bir nedenle iptal etmeyi seçebilirsiniz

DCP veya Alan Adı Kayıt Kuruluşunuz, ödemiş olduğunuz herhangi bir ücret için para iadesi gerçekleştirmez.

5 . İLETİŞİMLERİ İLETME

a. Yazışmaları İletme

DCP'nin adı, posta adresi ve telefon numarası Whois dizininde listelendiği için, DCP'nin e-posta, taahhütlü posta veya izlenebilir kurye postası (UPS, FedEx veya DHL gibi) ya da birinci sınıf ABD postası ile aldığı, Alan adınıza yönlendirilen iletişimleri inceleyeceğini ve ileteceğini kabul edersiniz. DCP'nin birinci sınıf posta (kanuni bildirimler hariç), "önemsiz" posta veya diğer istenmeyen iletişimleri kullanarak size posta iletmeyeceğini özellikle kabul edersiniz ve DCP'yi bu türden iletişimleri ortadan kaldırma ve açmadan alıcıya iade etme yetkisi verirsiniz. DCP tarafından Alan adınıza yönlendirilen ancak size iletilmeyen iletişimleri alamamanızdan kaynaklanan tüm hak taleplerinden feragat etmeyi kabul edersiniz.

b. E-postaları İletme

Whois dizini satın alınan her alan adı kaydı için bir e-posta adresi gerektirir. Özel bir alan adı kaydı satın aldığınızda DCP bu alan adı için özel bir e-posta adresi oluşturur, "@domainsbyproxy.com". Ardından bu özel e-posta adresine ileti gönderildiğinde DCP, bu belirli alan adı için seçtiğiniz e-posta tercihlerine göre bunları işler. Seçebileceğiniz üç (3) e-posta tercihi vardır. Şunları seçebilirsiniz:

  i. Tüm mesajları iletmek;
  ii. Tüm mesajları Spam filtresinden geçirmek ve sonra iletmek veya
  iii. Hiçbir mesajı iletmemek.

Tüm iletişimlerde olduğu gibi, Alan adınıza yönlendirilen e-postaları alamama durumu (DCP tarafından iletilen e-postalar değil) sizden kaynaklanıyorsa alamamanızdan doğan tüm hak taleplerinden feragat etmeyi kabul edersiniz.

c. Yazışma İle İlgili Bildirimler ve Yanıtlama Yükümlülüğünüz
DCP taahhütlü olarak veya izlenebilir kurye ile gelen bir posta veya Alan adınızla ilgili yasal bildirimler aldığında, genellikle postayı size e-posta yoluyla iletmeye çalışır. Alan adı kaydınızın bir tür ihtilaf ile ilgisi olduğunu veya hemen temlikinin gerektiğini belirten DCP tarafından gönderilen e-postayı ve/veya postayı yanıtlamazsanız DCP Kimliğinizi derhal açıklayabilir ve/veya söz konusu alan adı kaydı/kayıtları ile ilgili DCP özel kayıt hizmetini iptal edebilir. Bu, Whois dizininin DCP'ye sağladığınız adı, posta adresini, e-posta adresini ve telefon numarasını görüntülemeye başlayacağı anlamına gelir.

d. Ek Yönetim Ücretleri

DCP; (i) DCP’nin normal Hizmet kapsamı dışında gerçekleştirebileceği görevler, (ii) Hizmetleri sağlarken gereken ek süreler ve/veya masraflar ve/veya (iii) Sözleşmeye uymamanız durumunda sizden makul “yönetim ücretleri” veya “işlem ücretleri” alma hakkına sahiptir. Tipik yönetim veya işlem ücreti senaryolarına aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) Ek kişisel zaman ve ilgi gerektiren müşteri hizmetleri durumları, (ii) DCP çalışanları tarafından veya DCP tarafından şirket dışına sürdürülüyor olması fark etmeksizin muhasebe veya yasal hizmetler gerektiren ihtilaflar, (iii) Hizmet masrafları, DCP tarafından Size, Bankanıza veya Ödeme Yöntemi işlemcisine yapılan ters ibrazlar veya başka ödeme ihtilafları sonucu tüm masrafları ve ücretleri ödeme. Bu yönetim ücretleri ve işlem ücretleri Alan Adı Kayıt Kuruluşunuza kaydettiğiniz Ödeme Yöntemi kullanılarak faturalandırılacaktır.

Bu Sözleşme ile ilgili veya bu Sözleşmeden doğan davalarda jüri yargılamasına ilişkin hakkınızdan feragat etmeyi kabul edersiniz.

6 . SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR DURUMDA DCP, NEDENİNİN NE OLDUĞU FARK ETMEKSİZİN BU SÖZLEŞME, ALAN ADI KAYIT BİLGİLERİ, DCP WEB SİTESİNİN VEYA MATERYALLERİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI VE WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ VEYA DCP WEB SİTESİNİN BAĞLI OLDUĞU DİĞER WEB SİTELERİ YA DA KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLEN BİLGİLERİN DCP’YE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA SAĞLANMASI İLE İLGİLİ HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA BAĞLI ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. İDDİA EDİLEN SORUMLULUĞUN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, GARANTİ, İHMAL, KATI SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR TEMELE DAYANDIRILMASINA BAKILMAKSIZIN, DCP BU ZARARLARIN MEYDANA GELEBİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ VE BU ZARARLAR MAKUL OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞ OLSA DAHİ, BU SINIRLAMA GEÇERLİDİR. BAZI YARGI MAKAMLARI BAĞLI VEYA ARIZİ ZARARLARLA İLGİLİ OLARAK SORUMLULUK SINIRLANDIRMASINA VEYA SORUMLULUĞUN ORTADAN KALDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN DCP'NİN BU YARGI MAKAMLARINDAKİ SORUMLULUĞU, YASAL OLARAK İZİN VERİLEN EN KÜÇÜK MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

DCP'NİN AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN DOLAYI MEYDANA GELEN KAYIP VEYA SORUMLULUKTAN FERAGAT ETTİĞİNİ ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ:

  i. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KASITSIZ İFŞASI VEYA ÇALINMASI;
  ii. WEB SİTELERİMİZE VEYA BAĞLI ALAN ADI KAYIT KURULUŞLARIMIZIN WEB SİTELERİNE ERİŞİM GECİKMELERİ VEYA KESİNTİLERİ;
  iii. SİZ VE DCP ARASINDA VERİLERİN İLETİLMEMESİ VEYA HATALI İLETİLMESİ;
  iv. ÖZEL BİR ALAN ADI KAYIT BİLGİLERİNİN HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI YENİLENEMEMESİ;
  v. DCP HESABINIZIN VEYA HERHANGİ BİR DCP HİZMETİNİN YETKİSİZ KULLANIMI;
  vi. DCP'DEN KAYNAKLANAN HATALAR, İHMALLER VEYA YANLIŞ İFADELER;
  vii. SİZE VEYA ÖZEL ALAN ADI KAYDINIZA İLETİLEN E-POSTA İLETİLERİNİN SİLİNMESİ, KAYDEDİLEMEMESİ, İŞLENEMEMESİ VEYA BU İLETİLERLE İLGİLİ EYLEMLER;
  viii. DCP HESABINIZLA İLGİLİ GÜNCELLENEN BİLGİLERİ İŞLEME VE/VEYA
  ix. SİZDEN VEYA ARACILARINIZDAN (İZNİNİZİN OLUP OLMAMASI FARK ETMEKSİZİN) KAYNAKLANAN EYLEMLER VE İHMALLER.

7 . TAZMİNAT

Bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşmeyle herhangi bir şekilde ilişkisi olan makul avukatlık ücretleri, burada DCP tarafından sağlanan hizmetler , DCP web sitesi, DCP hesabınız, alan adı kayıt bilgilerinizin kullanımı ve/veya ihtilaf politikası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hak iddialarına, taleplere, sorumluluklara, kayıplara, zararlara veya masraflara karşı DCP’yi, ana şirketlerini, bağlı şirketlerini, yan kuruluşlarını, ortaklarını, paydaşlarını, aracılarını, müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Alan Adı Kayıt Kuruluşunuzu savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz.

8 . DCP GARANTİ SORUMLULUK REDDİ

**DCP, ANA ŞİRKETLERİ, YAN ŞİRKETLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, PAYDAŞLARI, ARACILARI, MÜDÜRLERİ, YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI; TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI İLE İLGİLİ ÖRTÜK GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU SÖZLEŞMEYLE, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLE, DCP WEB SİTESİYLE VEYA DCP WEB SİTESİNE BAĞLI HERHANGİ BİR BAŞKA WEB SİTESİYLE İLİŞKİLİ TÜM AÇIK VEYA ÖRTÜK BEYANLARDAN VE GARANTİLERDEN AÇIKÇA FERAGAT EDER. TÜM DCP HİZMETLERİ VE DCP WEB SİTELERİ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. DCP HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ABONELİĞİNİZ VE KULLANIMINIZ İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİTTİR. BAZI YARGI MAKAMLARI ÖRTÜK GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEYE İZİN VERMEZ. BU NEDENLE YUKARIDAKİ FERAGAT SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. **

9 . TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA

Bu Sözleşmenin, Gizlilik Politikası ve burada bulunan DCP web sitesi dahilindeki tüm içeriklerin ve materyallerin, Birleşik Devletler'in çeşitli telif hakkı, patent, ticari marka, hizmet markası ve ticari sır kanunları, diğer geçerli mülkiyet hakları ve kanunları ile korunduğunu ve DCP'nin bu içerikler ve materyallerle ilgili haklarının açıkça saklı olduğunu anlar ve kabul edersiniz.

Hangi nedenle olursa olsun, DCP'nin açık ve yazılı bir izni olmadan yukarıda bahsedilen içerik ve materyalleri kullanmanızın yasak olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Herhangi bir telif hakkı, patent, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakkı veya lisans altında size hiçbir lisans veya hak verilmez veya bu Sözleşme ile veya başka bir şekilde size bir yetki verilmez.

10 . MUHTELİF HÜKÜMLER

a. Bölünebilirlik; Yapı; Sözleşmenin Bütünü

Bu Sözleşmenin bir bölümü tamamen veya kısmen yasal olmaktan çıkarsa, dava edilemez duruma gelirse veya hükümsüz olursa bu hükümler; bu Sözleşmenin hükümlerinin yasal olmasını, yürürlükte kalmasını ve geçerli olmasını devam ettirmek için gereken en sınırlı kapsamda değiştirilecektir ve Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin bundan etkilenmemesi veya zarar görmemesi sağlanacaktır. Buradaki üst başlıklar bu Sözleşmenin bir bölümü olarak kabul edilmeyecektir. Bu Sözleşmeyi referansla dahil edilen politikalarla birlikte kabul edersiniz ve bu Sözleşme, burada öngörülen hizmetlerle ilgili olarak Siz ve DCP arasındaki tek ve tam sözleşmeyi oluşturur.

b. Geçerli Yasalar; Mahkeme Yeri; Jüri Duruşmasından Feragat

Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı kuralları ile çelişmesi hariç, her konuda Maricopa County, Arizona kanunlarına ve mahkeme kararlarına tabi olacaktır. Yukarıda sağlanan durum haricinde, bu Sözleşme ile ilgili veya bu Sözleşmeden doğan tüm davalar yalnızca Maricopa County, Arizona mahkemelerinde görülecektir. Alan adı kaydı ihtilaflarıyla ilgili mahkeme kararlarını yalnızca Phoenix, Arizona’da bulunan Arizona Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne göndermeyi kabul edersiniz. Mahkeme yeri fark etmeksizin bu Sözleşme ile ilgili veya bu Sözleşmeden doğan davalarda jüri yargılamasına ilişkin hakkınızdan feragat etmeyi kabul edersiniz.

c. Bildirimler

DCP'den Size yapılacak tüm bildirimler, DCP'ye sağladığınız e-posta adresine gönderilecektir. E-posta ile yapılan bildirimler DCP tarafından e-posta ile gönderildikten sonra yirmi dört (24) saat geçerli olacaktır. Bu durum, DCP’nin e-posta adresinin geçersiz olduğuna ilişkin bildirim almamış olmasına bağlıdır; bu durumda DCP Size birinci sınıf veya taahhütlü, iadeli taahhütlü posta ile bildirim gönderebilir. DCP'ye göndereceğiniz tüm bildirimler taahhütlü, iadeli taahhütlü posta olarak veya izlenebilir kurye ile şu adrese gönderilecektir:

DC HOST A.Ş

Acıbadem, Akasya Avm No:426, 34660

Üsküdar/İstanbul Türkiye

Taahhütlü posta veya izlenebilir kurye ile gönderilen bildirimler postaya verilme tarihinden itibaren beş (5) gün süresince geçerli olacaktır.

d. Sigorta

Alan adı kaydınızı DCP'nin ihmalinden (ve üçüncü tarafın boşluktan yararlanarak yaptığı sahtekârlıktan veya başka türlü ihmallerden veya kötü niyetli hareketinden) kaynaklanan nedenlerle üçüncü tarafa kaybetme ihtimaliniz çok düşük olsa da, böyle bir kayba karşı şu anda Amerikan Uluslararası Sigorta Şirketi tarafından sağlanmakta olan DCP'nin Profesyonel Sorumluluk Sigortası Politikası tarafından sigortalanabilirsiniz. Elbette her hak talebinde alan adının o zamanki sahibiyle ilişkili durumlar ve soruşturmalar söz konusu olacaktır. Sigorta hak talebi kapsamında olduğuna inandığınız durumlar varsa lütfen bu durumu taahhütlü posta, iadeli taahhütlü posta ile yazılı olarak (söz konusu hak talebi ile ilgili dayanağınızla) şu adrese bildirin:

DC HOST A.Ş

Acıbadem, Akasya Avm No:426, 34660

Üsküdar/İstanbul Türkiye

e. Tazminat

Alan adı kaydınızı DCP'nin kasti olarak yaptığı kötü niyetli hareketten dolayı üçüncü tarafa kaybetme ihtimaliniz çok düşük olsa da, böyle bir kayıp durumunda Alan Adı Kayıt Kuruluşunuz ("Tazmin Eden Taraf"), Alan adı kaydınızın kaybı nedeniyle ortaya çıkan tüm hak taleplerinden, davalardan, işlemlerden, hukuki işlemlerden veya taleplerden kaynaklanan tüm kayıpları, zararları veya masrafları (makul avukatlık ücretleri de dahil) tazmin edecek ve sizin bunlardan zarar görmenizi önleyecektir. Bu Bölüm 10(e) uyarınca söz konusu tazminat yükümlülükleri aşağıdaki şartlara bağlıdır:

 1. DCP'ye ve Tazmin Eden Tarafa yazılı olarak hak talebini, talebi ve eylemi derhal bildirme ve masrafları ve giderleri kendisine ait olmak üzere, bu konu hakkında Tazmin Eden Tarafa makul yardımı sağlama ve
 2. Tazmin Eden Taraf, kendi isteğine bağlı olarak, bu hak talebi, talep veya eylem konusundaki tüm uzlaşmalara karşı savunmayı etme ve yönlendirme hakkına sahiptir.

Tazminatla ilgili tüm bildirimler DCP ile ilgili olarak bu Sözleşmenin Bölüm 10(c)'sine uygun şekilde gönderilecektir. Alan Adı Kayıt Kuruluşunuzla ilgili olarak, tazminata ilişkin bildirimler, Alan Adı Kayıt Kuruluşunuzun Alan Adı Kayıt Sözleşmesi bildirim hükümlerine uygun şekilde gönderilmelidir.

f. Sözleşmenin Süresi; Sürekliliği

Bu Sözleşmenin şartları, DCP sizin adınıza herhangi bir alan adı için Alan Adı Sahibi olmaya devam ettiği sürece geçerli olmaya devam edecektir. Bölümler 5 (İletişimleri İletme), 6 (Sorumluluk Sınırlandırması), 7 (Tazmin Etme), 8 (Garanti Sorumluluk Reddi) ve 10 (Muhtelif Hükümler) bu Sözleşme feshedildikten veya süresi sona erdikten sonra geçerli olmaya devam edecektir.

Her Zaman Çevrimiçiyiz.

İşletmenize veya çalışma ekibinize yardımcı olmak için buradayız.